EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Pizzabud - platformsøkonomi

Forbedring af arbejdsvilkår på platforme

Parlamentets beskæftigelsesudvalg diskuterede forbedringer af forholdene på platforme, mens Kommissionen præsenterede det europæiske semesters forårspakke. Samtidig var der fokus på det europæiske ungdomsår på det årlige Brussels Economic Forum. Læs de seneste nyheder fra EU her.

En aftale besejlet med et håndtryk

Overenskomster er et stærkt redskab til at sikre ligestilling

ILO har præsenteret sin rapport om social dialog, mens der blev lavet en fælles erklæring om et grønt kraftværk. Samtidig var der i ØSU både besøg fra Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, og Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for økonomi i Kommissionen. Læs de seneste nyheder fra EU her.