EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Vi har brug for et stærkt platformsdirektiv

Mandag d. 12. juni 2023 gav medlemslandene i Rådet grønt lys til at indlede de afsluttende substansforhandlinger med Europa-Parlamentet omkring platformsarbejde og algoritmeledelse. Rådet godkendte også en henstilling om styrkelse af den sociale dialog i Europa.

FH og 3F webinar om det indre marked

Misbrug af arbejdskraften er stadig en realitet på det indre marked

FH og 3F inviterede til webinar, hvor der blev gjort status på arbejdskraftens frie bevægelighed. Selvom vi fejrer det indre marked, så er der langt fra noget at fejre for mange af de vandrende arbejdstagere, der bliver udnyttet og langt fra arbejder på ordentlige vilkår. Der skal være krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud, mener FH.