Mens vi stadig håber på vedtagelsen af platformsdirektivet i Bruxelles i næste uge, er det værd at se på et par aktuelle afgørelser fra Frankrig og Holland om automatisk overvågning og beskyttelse af medarbejderdata.

Den 27. december 2023 idømte det franske datatilsyn (CNIL) Amazon France Logistique en bøde på 32 mio. euro for at bryde EU’s regler om databeskyttelse – de såkaldte GDPR-regler. EU-reglerne, der trådte i kraft i 2018, fastsætter, hvordan f.eks. virksomheder indsamler og behandler oplysninger om deres ansatte. 

Ifølge de franske myndigheder havde virksomheden opbygget et yderst detaljeret og omfangsrigt overvågningssystem af deres lagermedarbejdere.

Aggressiv overvågning bryder GDPR-reglerne!

Et system, som myndighederne fandt, var så ”overdrevent og påtrængende”, at det brød med GDPR-reglerne.

F.eks. kunne virksomheden vha. medarbejdernes scannere måle hastigheden på arbejdsopgaverne med sekunders præcision. Scannerne blev også anvendt til at måle en medarbejders inaktivitet. 

Groteske grav på Amazons lagre

Groteske grav på Amazons lagre

Platformsgiganten Amazon udsætter sine ansatte for groteske krav og fratager dem basale rettigheder. På lagrene er der bl.a. forbud mod at drikke vand i arbejdstiden og private genstande skal bæres i gennemsigtig rygsæk. “Jeg kan ikke sige andet end, at det er helt forrykt, det der foregår hos Amazon i Polen”, siger FH næstformand Flemming H. Grønsund.

Ifølge de franske myndigheder, betød overvågningen, at medarbejderne var under konstant pres og kunne føle, at de skulle stå til regnskab for selv små korte afbræk.

Den store datamængde, som Amazon fik indsamlet på de enkelte medarbejdere og som virksomheden lå inde med i 31 dage, var disproportionalt med virksomhedens forretningsmodel, mente de franske myndigheder desuden.

Uber’s app bryder GDPR-reglerne

I Holland, har domstole undersøgt, hvorvidt Ubers app til administration af chaufførers arbejde var i overensstemmelse med EU’s GDPR-regler.

Det skete efter, at chaufførerne gik til retten med et krav om indsigt i de data, som virksomheden havde på dem.

Også her fandt domstolen, at virksomheden har pligt til at give medarbejderne indsigt i den data, som opsamles – og at der skal være et menneske bag f.eks.  afskedigelser.

Sagerne fra Holland og Frankrig er aktuelle set i lyset af direktivforslaget om platformsarbejde, som EU’s beskæftigelsesministre tager stilling til i næste uge.

Direktivet indeholder nemlig bestemmelser vedr. beskyttelse af persondata og fastsætter, at der bag store beslutninger om f.eks. afskedigelse skal sikres et menneskeligt tilsyn.

I FH håber vi, at EU’s beskæftigelsesministre giver grønt lys til direktivet på mandag den 11. marts.  

Fremtidens arbejde under algoritmer

Hvis du vil læse mere om, hvordan algoritmer og overvågning påvirker såvel produktiviteten som arbejdsvilkårene, har ILO og EU’s forskningscenter netop udgivet en rapport om emnet med udgangspunkt i sundhedsområdet og logistiksektoren.

Future of work: Algorithmic management practices in regular workplaces are already a reality (ilo.org)