Inflation

Regeringen sænker el-afgiften

Godt med bredt flertal bag vinterpakke

Fagbevægelsen er tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget har besluttet at sænke elafgiften til EU’s minimumssats og at hæve børnechecken for at imødegå de meget høje prisstigninger. ”Det…

Unionens tilstand

I onsdags holdt Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sin årlige State of the Union-tale.  Talen adresserede de stigende energipriser, klimaudfordringerne og krigen i Ukraine.

Inflationen er nu så voldsom, at arbejderfamilier med to indtægter har svært ved at betale for opvarmningen af deres bolig, transport til arbejde, dagligvarer, faglige kontingenter osv. De har i den grad brug for hjælp, så der er brug for en ambitiøs hjælpepakke

Regeringen tager danskernes bekymring alvorligt med forslag om henstand

Regeringen har netop fremlagt forslag om indefrysning af ekstraordinære el- og varmeudgifter. Med mulighed for en afdragsordning på el- og varmeregningen kan man sikre tryghed og undgå, at danske familier skal gå fra hus og hjem pga. ubetalte regninger. Det bakker FH’s formand, Lizette Risgaard, op om.

Krigen i Ukraine har sendt priserne i vejret, og det rammer danske lønmodtagere hårdt på økonomien. Derfor foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation 2,5 mia. kr. ekstra til bl.a. en mærkbar og hurtig forøgelse af varmehjælpen

Fagbevægelsen: Ris og ros til kompensationspakken

Regeringen har sammen med Venstre, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser. FH roser regeringen for at reagere på et meget aktuelt problem, men savner fokus på lavtlønnede, dagpengemodtagere og lønmodtagere med langt til/fra job.