Artiklen er opdateret den 15. september 2023 med de sidste elhandelsselskabers regnskaber. Rapporten i bunden af artiklen er ligeledes opdateret.

FH har bedt HBS Economics om at undersøge overskuddet blandt elhandelsselskaber i Danmark.

I rapporten undersøger vi overskuddet blandt elhandelsselskaber i Danmark. Konkret sammenligner vi elhandelsselskabernes resultat før skat i 2022 med perioden op til de stigende energipriser (2018-2021).  Undersøgelsen er baseret på offentligt tilgængelige regnskabsdata fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og alle beløb er angivet i 2022-niveau.

Resultaterne, som vi præsenterer i denne rapport, vedrører som udgangspunkt alle selskaber i i branchen handel med elektricitet. Enkelte selskaber er dog udeladt, fordi deres branche vurderes at være fejldefineret eller for at undgå dobbeltælling i selskaber med indtægter fra datterselskaber..

Undersøgelsens hovedresultater

De stigende energipriser har medført, at overskuddet i elhandelsbranchen steg kraftigt i 2022. Det gælder også blandt de selskaber, der handler med elektricitet. Opgørelsen viser, at elhandelsbranchen havde et overskud på ca. 55,6 mia. kr. i 2022.

Det er næsten 9 gange mere end i 2021 og næsten 19 gange højere end det gennemsnitlige overskud i branchen i perioden 2018- 2021.

Elhandelsbranchen i Danmark er desuden karakteriseret ved få store selskaber. I 2018-2021 kom 80-86 pct. af branchens samlede overskud fra de 5 største selskaber i branchen. I 2022 var branchens overskud ligeledes drevet af nogle få store selskaber. Således stod de 5 største selskaber for 82 pct. af det samlede overskud.

Læs hele rapporten

Læs hele rapporten

FH har bedt HBS Economics om at undersøge overskuddet blandt elhandelsselskaber i Danmark.

Udviklingen i overskuddet blandt el-selskaber i Danmark