GLOBALISERINGSUNDERSØGELSE

Danske lønmodtagere frygter ikke digitalisering

I FH's store globaliseringsundersøgelse svarer 5.107 danske løn- og dagpengemodtagere på, hvordan globalisering påvirker deres arbejdsliv.

FH’s globaliseringsundersøgelse er unik i en dansk kontekst bl.a. på grund af den store population, der også er repræsentativ på regionsniveau. 

Og fordi Danmarks Statistik har mulighed for at koble anonymiserede cpr-baserede data på interviewpersonerne. 

Undersøgelsen er lavet af Danmarks Statistik på vegne af FH i efteråret 2017. Konklusionerne vil løbende blive præsenteret i vinteren 2017 og foråret 2018.

Undersøgelsen viser resultater inden for:

 • Automatisering og digitalisering
 • International handel
 • Outsourcing
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Efteruddannelse

Det hænger jo ikke sammen, at der kommer mere udenlandsk arbejdskraft samtidig med, at der er færre medarbejdere til at tjekke, om det hele forløber ordentligt. Arbejde i Danmark skal foregå på danske, overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Punktum.

ARNE GREVSEN, FH-FORMAND

Hovedresultater fra globaliseringsundersøgelsen:

Digitalisering

 • Mere end 6 ud af 10 har oplevet automatisering digitalisering på arbejdspladsen
 • Danske lønmodtagere er overvejende positive over for automatisering og digitalisering

International handel

 • Danske lønmodtagere ser ikke international handel som en trussel
 • Danske lønmodtagere glæder sig over lave priser som følge af international handel

Outsourcing

 • Ufaglært rammes hårdest af outsourcing

Udenlandsk arbejdskraft

 • 1 ud af 3 danske arbejdspladser har oplevet at arbejdspladsen har gjort brug at udenlandsk arbejdskraft
 • Udenlands arbejdskraft har ringere vilkår
 • Ufaglærte og faglærte er mest presset af udenlandsk arbejdskraft
 • Politikerne har et stort ansvar for at bekæmpe social dumping og de gør for lidt

Globalisering

 • Danske lønmodtagere ser overvejende lyst på fremtiden
 • 2 ud af 3 lønmodtagere mener, at ny teknologi påvirker dem positivt
  Danske lønmodtagere er meget fleksible, de er villige til at tilpasse sig på mange måder

Efteruddannelse

 • Efteruddannelse er relevant for de fleste – også for mere end 6 ud af 10 ufaglærte
 • Uddannelse i arbejdstiden med fuld løn er vejen til mere efteruddannelse for hver anden lønmodtager

Globaliseringsundersøgelsen

Resultater inden for digitalisering, international handel, outsourcing, udenlandsk handel og efteruddannelse

Politikerne gør for lidt for at bekæmpe social dumping. Det mener 6 ud af 10 danske lønmodtagere ifølge en ny stor måling lavet af Danmarks Statistik. LO kræver en permanent og bedre indsats mod social dumping på finansloven.

Danske lønmodtagere er teknologibegejstrede og meget bevidste om, at robotter og digitalisering på fremtidens arbejdspladser kræver mere uddannelse. Det viser LO?s store, nye Globaliseringsundersøgelse.