Tværtimod mener et flertal af danske løn- og dagpengemodtagere, på tværs af uddannelsesgrupper, at automatisering og digitalisering skaber nye job eller bidrager til at holde fast på arbejdspladserne i Danmark.

? Undersøgelsen viser, at danskerne er et teknologibegejstret folkefærd, som ikke frygter robotter som hjælpere på fremtidens arbejdspladser. Tværtimod ved de godt, at det ikke er ny – men derimod gammel teknologi, man skal frygte, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

Danskerne vil mere efteruddannelse

Hun hæfter sig også ved, at hele 83 pct. af lønmodtagerne i gennemsnit mener, at automatisering og digitalisering kræver mere efter- og videreuddannelse, mens kun 4 pct. er uenige.

? Undersøgelsen viser også, at danskerne ser et behov for mere efter- og videreuddannelse. Rationalet er, at hvis vi skal gribe mulighederne i ny teknologi ? så skal vi også vide, hvordan vi bruger den. Det kræver mere og bedre uddannelse, gennem hele livet. Særligt for dem, hvor de mere rutineprægede opgaver i dag fylder meget ? opgaver, som maskiner og software i stigende grad vil udføre i fremtiden.

? Men skal vi lykkes med at komme forlæns ind i fremtiden ? uden at lade nogen stå tilbage på perronen ? og det skal vi! Ja så skal vi også sikre, at fremtidens arbejdskraft, de unge, i højere grad kommer ind på erhvervsskolerne og lærer at bruge ny teknologi. Det skal politikerne huske – besparelser på erhvervsskolerne er gift for vores evne til at gribe de digitale og tekniske muligheder. Vi har tværtimod behov for investeringer Det er på landets erhvervsskoler, at fremtidens kloge hænder og hoveder bliver uddannet!

Læs undersøgelsen her