To ud af tre danske lønmodtagere ser ny teknologi som noget positivt for deres arbejdsliv. Det viser LO’s Globaliseringsundersøgelse. Trods den generelle positive indstilling til ny teknologi ser omkring hver femte lønmodtager automatisering som en trussel mod deres jobmuligheder.

En del af de danske lønmodtagere ser således en risiko for, at deres
job automatiseres, og der er klare tegn på, at de har ret. OECD’s
forskere har beregnet automatiseringsrisici i flere omgange.

I 2018 kom det seneste skøn, hvor den gennemsnitlige automatiseringsrisiko for danske lønmodtagere ligger på ca. 45 pct., og godt 10 pct. af de danske job har en høj risiko for at blive automatiseret, dvs. en risiko over 70 pct. Der er ikke overraskende stor forskel på risikoen for automatisering alt efter, hvilket job der er tale om. Manuelt arbejde har væsentlig risiko for at blive automatiseret, mens eksempelvis ingeniører er langt mindre udsatte.

Den samme tendens er tydelig blandt lønmodtagernes opfattelse
af, om automatisering er en trussel. Begge opgørelser kan således opdeles efter samme klassificering af jobfunktioner, og der er en klar sammenhæng mellem den beregnede automatiseringsrisiko, og andelen af lønmodtagere med de
pågældende jobfunktioner, som ser automatisering som en trussel
mod deres job.

Hver prik i figuren angiver en jobfunktion. Jo længere mod højre prikken er, jo større risiko for automatisering i henhold til OECD. Jo højere oppe prikken er, jo flere lønmodtagere ser automatisering som en trussel i henhold til FH’s Globaliseringsundersøgelse.

Sammenhængen er tydelig, og den beregnede risiko forklarer omkring halvdelen af variationen for den opfattede trussel. Lønmodtagerne har dermed en klar og robust fornemmelse for, hvor skoen trykker i forhold til automatisering. Et tilsvarende mønster gælder for de jobfunktioner, som er særligt udsatte for automatisering, dvs. hvor automatiseringsrisikoen er over 70 pct.

Lønmodtagere med manuelt arbejde er blandt de mest udsatte. Tre af grupperne er vist med røde prikker i figuren. Fx mener knap 30 pct. af køkkenmedhjælperne, at automatisering truer deres job. Den gennemsnitlige automatiseringsrisiko for køkkenmedhjælperne er 60 pct.

Tilsvarende tal ses for inden for renovationsarbejde, samt for manuelle arbejdere inden for byggeri, produktion og transport.

Omvendt ser under 10 pct. af ingeniørerne automatisering som en trussel. Deres gennemsnitlige automatiseringsrisiko er 36 pct. Det samme gør sig gældende for ledere inden for bl.a. administration og produktions- og servicevirksomhed, hvor den gennemsnitlige risiko er endnu mindre. Disse jobfunktioner er markeret med grønne prikker i figuren.

Lønmodtagerne har således åbne øjne, når det kommer til automatisering og ny teknologi. Overordnet ser danske lønmodtagere muligheder med ny teknologi, og de er meget villige til at bruge de nye løsninger. Men de ser også udfordringerne. Det gælder helt konkret i forhold til påvirkningen af deres egen jobsituation. Det er således ikke uden grund, at en del føler sig truet.

Automatisering af jobfunktioner, mistede arbejdspladser og forældede kvalifikationer er en reel risiko for en del af arbejderne, som tilmed typisk har korte opsigelsesvarsler.

Facts om Globaliseringsundersøgelsen

I FH’s Globaliseringsundersøgelse svarer over 5.100 lønmodtagere på en lang række spørgsmål om globalisering.

Hovedresultaterne kan findes her.

Lønmodtagernes indsigt i deres egen situation er et rigtigt godt udgangspunkt for at komme i gang med den nødvendige efter- og videreuddannelse, der skal bidrage til, at de fortsat er attraktive for et mere digitaliseret og automatiseret arbejdsmarked.

Samtidig er der ifølge FH’s Globaliseringsundersøgelse stor vilje til at imødekomme de nye krav som følge af automatiseringen. Mere end otte ud af ti ufaglærte lønmodtagere er således villige til at deltage i kurser og efteruddannelse for at forbedre deres jobmuligheder, og mere end seks ud af ti ser allerede nu efter- og videreuddannelse som relevant for dem. Det er stærke tal for en gruppe, som ikke nødvendigvis har haft de bedste erfaringer på skolebænken.