Den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut, ETUI, har for nylig præsenteret en rapport om, hvordan digitaliseringen påvirker jobkvaliteten.

Forfatteren bag rapporten, Agnieszka Piasna, understreger, at introduktionen af nye teknologier er uundgåeligt på fremtidens arbejdsmarked. Derfor mener hun også, at der bør sættes fokus på, hvordan digitaliseringen påvirker jobkvaliteten.

Læs rapport: Job quality and digitalisation

Digitaliseringen har både positive og negative konsekvenser for arbejdstagerne

Rapporten viser, at brugen af nye teknologier fører til mere uforudsigelige, hektiske og intense arbejdsgange. Ifølge Piasna kan algoritmeledelse desuden resultere i en følelse af kontroltab, fordi færre oplever at have medbestemmelse over, hvordan de skal udføre deres arbejde.

Piasna påpeger, at digitaliseringen generelt set kan påvirke balancen mellem arbejdsliv og privatliv negativt. Introduktionen af nye teknologier betyder også, at flere generelt er bekymrede for at miste deres arbejde.

Med digitaliseringen følger dog også muligheder for at forbedre arbejdsmarkedet. Rapporten viser f.eks., at flere oplever en større grad af indkomststabilitet og bedre karriereudsigter for fremtiden.

Nye teknologier kan være med til at reducere fysiske risici, da maskiner kan overtage fysisk krævende arbejdsopgaver, der tidligere blev udført af mennesker.

I rapporten peger Piasna desuden på, at bedre adgang til de nye teknologier kan være med til at fremme medarbejderdemokratiet og arbejdstagerrepræsentationen på en arbejdsplads. Hun understreger dog, at der er behov for mere forskning, før man kan sige noget endeligt.

Der er stadig behov for menneskelig kontrol, hvis vi skal sikre gode og sunde arbejdspladser.

FH

FH: Introduktionen af nye teknologier må ikke ske på bekostning af rettigheder

I FH er vi meget optaget af, at fremtidens arbejdsmarked sker med respekt for arbejdstagernes rettigheder.

Derfor er det afgørende, at arbejdstagerne bliver en central del af, når ny teknologi udrulles på arbejdspladsen. De skal orienteres om, hvordan den benyttes, og uddannes i hvordan den fungerer. Og så skal vi sikre, at arbejdstagerne ikke udsættes for unødigt pres og overvågning.

Vi skal naturligvis høste de fordele, de nye teknologier giver. Men det må ikke ske på bekostning af arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne.

Derfor mener FH ikke, at digitale teknologier kan stå alene, og de bør aldrig fungere som andet end et støtteredskab. Der er stadig behov for menneskelig kontrol, hvis vi skal sikre gode og sunde arbejdspladser.

Læs rapport: Job quality and digitalisation

Læs rapport: Job quality and digitalisation

Digitalisering er den primære drivkræft for forandringer på arbejdsmarkedet. Den Europæiske Virksomhedsundersøgelse, konkluderede bla.i 2019, at 51 procent af virksomhederne brugte dataanalyse til at forbedre processer, overvåge medarbejdere eller begge dele; 54 procent havde købt software, der var specielt designet eller tilpasset deres behov inden for de seneste tre år.

Rapporten “Job quality and digitalisation” stiller skarpt på digitaliseringens fortsatte massive effekt på vores arbejdsliv.

Læs rapporten her