Der var lagt op til debat, da det årlige SAMAK-topmøde blev afholdt på Marienborg i tirsdags. SAMAK er samarbejdskomiteen for fagbevægelse og arbejderpartier i Norden.

Temaet var digitalisering og kunstig intelligens, og statsminister Mette Frederiksen satte scenen ved at fortælle om de mange muligheder og udfordringer, som er forbundet hermed, samt hvor vigtigt det er, at vi i Norden står sammen og er foregangslande i omstillingen. Ifølge statsministeren er kunstig intelligens ikke en fremtidig udvikling.

Vi skal kun benytte kunstig intelligens som et supplement, og vi skal sikre os, at vi altid har en menneskelig leder på arbejdspladserne!

Morten skov christiansen

Den er her nu, og der er tale om et kæmpestort potentiale, selvom det også medfører bekymringer om betydningen for arbejdsmarkedet, herunder hvordan vi sikrer os, at ingen lønmodtagere sættes tilbage, samt at kunstig intelligens ikke ødelægger arbejdsmiljøet.

LÆS OGSÅ: Sådan påvirker digitalisering jobkvaliteten

Netop dette blev diskuteret dybere i en planlagt paneldebat om algoritmers betydning for arbejdspladsen. Her lagde FH’s formand, Morten Skov Christiansen, ud med at fortælle om de forrykte forhold, som Amazons medarbejdere i Polen og Tyskland bliver udsat for, og satte en tyk streg under, at det er en virkelighed, som vi er nødt til at tage seriøst.

Medarbejderne bliver styret af og fyret af algoritmerne uden menneskelig indgriben, og det skal forhindres:

”Vi skal kun benytte kunstig intelligens som et supplement, og vi skal sikre os, at vi altid har en menneskelig leder på arbejdspladserne.” – Morten Skov Christiansen, FH

FH’s formand forklarede vigtigheden af, at lønmodtagerne inddrages, når algoritmiske systemer introduceres på arbejdspladsen. Samtidig er det en nødvendighed, at de tillidsvalgte uddannes, så er klædt på til at tage drøftelserne om kunstig intelligens på arbejdspladserne.

Det er vigtigt, at vi inddrager medarbejderne og de tillidsvalgte fra starten af. De er centrale i den digitale omstilling. Vi skal ikke have et opgør, hvor noget bliver presset ned over lønmodtagerne!

Morten skov christiansen

Digitalisering skal ikke presses ned over lønmodtagerne

”Det er vigtigt, at vi inddrager medarbejderne og de tillidsvalgte fra starten af. De er centrale i den digitale omstilling. Vi skal ikke have et opgør, hvor noget bliver presset ned over lønmodtagerne.” – Morten Skov Christiansen, FH.

LÆS OGSÅ: Den typiske platformsarbejder er ung, udenlandsk og sårbar: Antallet af ikke-etniske danskere er fordoblet!

Topmødet sluttede med en drøftelse blandt partilederne om, hvad de tog med sig fra dagen. Her gav statsministeren udtryk for, at de nordiske samfundsmodeller er godt rustede til at sikre, at kunstig intelligens vil blive benyttet for mennesker og ikke imod.

Samtidig forklarede den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, at EU kan have en afgørende betydning for at sikre bl.a. transparens.

Amazons algoritmeledelse

Amazons algoritmeledelse

Arbejdstagerrepræsentanter fra både Polen og Tyskland tegnede 18. marts på et møde i Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender et uhyggeligt billede af, hvordan en arbejdsdag ser ud for de ansatte på Amazons lagre i de to lande.

Platformsgiganten udsætter sine ansatte for groteske krav og fratager dem basale rettigheder. På lagrene er der bl.a. forbud mod at drikke vand i arbejdstiden og private genstande skal bæres i gennemsigtig rygsæk, også selvom en vagt varer 10 timer.

De ansatte overvåges også af kunstig intelligens, hvor algoritmer måler deres produktivitetsindsats. Hvis ikke indsatsen lever op til de urimelige produktivitetskrav, bliver de ansatte som oftest fyret.