I de tidlige morgentimer landede forhandlerne fra Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig aftale om platformsarbejde. Det er det spanske EU-formandskab, som har forhandlet på vegne af medlemslandene. 

Selvom vi ikke har set aftaleteksten endnu, så er der taget et stort og vigtigt skridt mod ordentlige løn- og arbejdsvilkår for millioner af platformsbeskæftigede i Europa”, siger FH’s næstformand Flemming Grønsund.

I 2021 fremsatte Kommissionen et forslag til direktiv om platformsarbejde med henblik på at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for platformsarbejdere samt gennemsigtighed omkring automatisk overvågning og algoritmeledelse. Efter hårde forhandlingerne i EU er der i dag indgået en foreløbig politisk aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet.

Med aftalen er der taget et stort og vigtigt skridt i retning af at regulere brugen af automatisk overvågning og algoritmer. Ingen algoritme skal kunne overtage ledelsen eller tilrettelæggelsen af arbejdet – hverken for et cykelbud eller hvilken som helst anden lønmodtager!

Flemming H. Grønsund

Med aftalen tyder det på, at EU har anerkendt de store problemer, vi har i Danmark og andre dele af Europa med at få klassificeret platformsarbejdere korrekt som enten arbejdstagere eller solo-selvstændige. 

Ifølge pressemeddelelser fra EU-institutionerne knæsætter aftalen en formodningsregel om arbejdstagerstatus når to ud af fem kriterier om kontrol og instruktion er opfyldt.

Formodningen kan aktiveres af den enkelte arbejdere eller dennes repræsentant/fagforening. Formodningen kan udfordres af platformsvirksomheden, hvis den kan bevise, at der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

”For FH har det været en særlig prioritet, at en formodning også kan aktiveres af en fagforening på vegne af dens medlemmer.

Det betyder, at fagforeningen kan anvende formodningen når den ønsker at indgå overenskomster med platformsvirksomheder.

Det har tidligere været en stor udfordring fordi platformsvirksomhederne har afvist overenskomst under henvisning til, at platformsarbejderne er selvstændige.

Vi håber derfor, at direktivet kan hjælpe med at sikre større overenskomsts dækning på platformsområdet. FH er dog fortsat bekymret over, at formodningen er knyttet op på betingelser. Det kan gøre det vanskeligt af få den til at virke i praksis”, siger Flemming Grønsund, FH. 

Aftalen indeholder desuden banebrydende nye regler om anvendelse af automatisk overvågning og algoritmeledelse. 

Fx kan en afskedigelse eller ophør af en konto ikke længere ske på baggrund af en algoritmebeslutning. Med aftalen skal platformen i fremtiden sikre et menneskeligt tilsyn i forbindelse med sådanne betydningsfulde beslutninger.

Ingen algoritme skal kunne overtage ledelsen

Platformsvirksomheden bliver også forpligtet til at vurdere, hvordan beslutninger, som tages på baggrund af algoritmer, spiller ind på platformsarbejderens arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet.

Aftalen indeholder desuden bestemmelser omkring beskyttelse af personlige data og en informationsforpligtelse, hvorved platformsvirksomheden skal informere deres beskæftigede om anvendelse af algoritmeledelse og automatisk overvågning.

”Med aftalen er der taget et stort og vigtigt skridt i retning af at regulere brugen af automatisk overvågning og algoritmer. Ingen algoritme skal kunne overtage ledelsen eller tilrettelæggelsen af arbejdet – hverken for et cykelbud eller hvilken som helst anden lønmodtager”, siger Flemming Grønsund, FH.

Der er stadig ikke en officiel aftaletekst, men når den er offentliggjort, vil FH nærlæse aftalen.

Den foreløbige politiske aftale skal desuden finpudses på teknisk niveau.

Derefter skal aftalen godkendes af alle medlemslandene i Rådet og hele Europa-Parlamentet i Strasbourg, før direktivet er endeligt vedtaget. 

Du kan læse Rådets pressemeddelelse om aftalen her: Rights for platform workers: Council and Parliament strike deal – Consilium (europa.eu)