Det spanske formandskab, som ledede mødet, fremhævede de mange muligheder som den digitale omstilling åbner op for.

Men pointerede samtidig, at der med mulighederne også følger en række udfordringer og risici – særligt for arbejdstagerne.

Det er FH meget enige i.

Formandskabet henviste bl.a. til behovet for at styrke de digitale færdigheder. FH mener, at løsningen findes ved at investere i efteruddannelse og opkvalificering.

På mødet blev det også klart, at udrulningen af kunstig intelligens og andre nye teknologier risikerer at underminere grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen.

Her arbejder FH for, at brugen af kunstig intelligens altid vil ske under menneskelig kontrol.

Det spanske formandskab og ministrene understregede på rådsmødet et behov for at sikre, at den digitale omstilling går hånd i hånd med ordentlige arbejdsvilkår, arbejdstagerbeskyttelse og social beskyttelse.

Det blev fremhævet, at arbejdsmarkedets parter spiller en central og afgørende rolle i at sikre en retfærdig digital omstilling for arbejdstagerne.