I denne uge har OECD afholdt en international konference om AI på arbejdspladsen. AI er en bred betegnelse for brug af kunstig intelligens, herunder brug af algoritmeledelse.

På konferencen præsenterede OECD bl.a. to nye undersøgelser, der belyser lønmodtagernes og arbejdsgivernes oplevelse med AI-teknologier på arbejdspladsen.

Undersøgelserne viser, at både lønmodtagere og arbejdsgivere overordnet er relativt positive over for, hvordan AI har påvirket arbejdsvilkårene indtil nu.

Lønmodtagerne er bekymrede for at miste deres job!

20%

….. er ekstremt eller meget bekymrede!

40%

…. er moderat bekymrede!

På tværs af alle indikatorer for arbejdsvilkår (jobtilfredshed, fysisk sundhed, mental sundhed og rimelig ledelse) er der en indikation af, at AI har forbedret snarere end forværret arbejdsvilkårene.

Casestudierne i den ene undersøgelse viser, at kunstig intelligens kan føre til forbedringer i jobkvalitet. Det gælder reduktion af træthed, større engagement og forbedret fysisk sikkerhed.

FH Mener

FH Mener

FH har stort fokus på, at AI i form af algoritmeledelse implementeres i tidlig dialog med lønmodtagerne. Tillidsvalgte skal tidligt ind i processen sammen med ledelsen. Vi skal ikke have et arbejdsmarked som i USA, hvor algoritmer bliver den usynlige hånd, der bestemmer over vores arbejdsliv.

Lønmodtagere er bekymret

Ikke desto mindre viser undersøgelserne også, at flere lønmodtagere er bekymrede for, hvordan AI påvirker jobsikkerhed.

Omkring 20 pct. af lønmodtagerne rapporterede, at de er ekstremt eller meget bekymrede for at miste deres job som konsekvens af AI i løbet af de næste 10 år.

Tager man også de moderat bekymrede med, er der tale om 40 pct. af lønmodtagerne.

Der er flest positive meldinger om effekten af AI på arbejdspladser, når lønmodtagere eller arbejdstagerrepræsentanter bliver involveret i tilrettelæggelsen af arbejdet med AI-teknologier.

Medarbejderne skal involveres

Medarbejderinvolvering kan således reducere bekymringen for at miste jobbet som følge af implementeringen af AI på arbejdspladsen.

FH har stort fokus på, at AI i form af algoritmeledelse implementeres i tidlig dialog med lønmodtagerne.

Tillidsvalgte skal tidligt ind i processen sammen med ledelsen. Vi skal ikke have et arbejdsmarked som i USA, hvor algoritmer bliver den usynlige hånd, der bestemmer over vores arbejdsliv.