Læs de seneste analyser fra FH om uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmiljø, økonomi, EU, overenskomst og løn samt Internationalt

Mønter og sedler

Saldokravet kan lempes til -1 pct. af BNP – det ændrer coronakrisen ikke på

Budgetlovens saldokrav på -0,5 pct. af BNP bygger på en beregning af Finansministeriet fra 2014. En helt ny beregning viser, at saldokravet kan lempes til -1 pct. af BNP, selv når man inddrager de seneste mulige tal, herunder kriseåret 2020. Det giver mulighed for at lempe finanspolitikken med yderligere 11 mia. kr. for at stabilisere økonomien i krisetider.

Murer flytter på mursten

FH’s Survey om Arbejdsliv 2020

I Survey om Arbejdsliv 2020 svarer 2.579 danske lønmodtagere ogdagpengemodtagere på spørgsmål om arbejdsliv, grøn omstilling og efteruddannelse. Læs FH’s Survey om Arbejdsliv 2020

FH’s Survey om Arbejdsliv 2019

I Survey om Arbejdsliv 2019 svarer 2.942 danske lønmodtagere ogdagpengemodtagere på spørgsmål om globalisering, arbejdsliv og efteruddannelse.Dertil svarer 2.969 danskere på spørgsmål om velfærd og ulighed. Læs FH’s Survey om…

Bioanalytikere kigger i mikroskop

Ud af krisen i en stærkere og grønnere form

FH’s økonomiske prognose / November 2020 Coronakrisen har ramt dansk økonomi og arbejdsmarkedet hårdt. Trods en delvis genopretning efter nedlukningen i foråret er krisen langt fra overstået. Der vil gå…