Læs de seneste analyser fra FH om uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmiljø, økonomi, EU, overenskomst og løn samt Internationalt

Faglært uddannelse: Tømrere i arbejde

De fleste unge har brug for mere tid til at vælge uddannelse og fag

Epinion har udarbejdet en undersøgelse for FH om fravalg af erhvervsuddannelser blandt unge. Mange unge har et positivt syn på erhvervsuddannelserne, men flertallet vægter det sociale fællesskab højt og vil godt have mange muligheder at vælge imellem, når de skal træffe et kompetencegivende uddannelsesvalg. På disse parametre fremstår gymnasiet mere attraktivt end erhvervsuddannelserne.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden steg svagt i oktober

Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige steg fra september 2023 til oktober 2023 med 500 fuldtidspersoner til et niveau på 85.300 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten ligger dermed på 2,8, hvilket er uændret i forhold til september 2023.