De unges møde med arbejdsmarkedet er ikke en dans på roser.

Rapporten “En ny generation på arbejdsmarkedet” viser en klokkeklar sammenhæng mellem de bekymringer, der præger unge under uddannelse, og de faktiske oplevelser, som unge i job møder.

Dowload FH-rapport

Generation Z stiller høje krav til meningsfuldt arbejde og inkluderende arbejdsmiljøer. De er bekymrede for- og oplever økonomisk usikkerhed og stress.

Download rapport: En ny generation på arbejdsmarkedet (iPaper)

Tjener ikke nok

En stor del af Generation Z føler, at deres løn ikke står mål med deres arbejdsindsats og økonomiske behov.

Denne utilfredshed med lønnen er ikke kun et spørgsmål om penge, men bunder også i et ønske om anerkendelse og værdi.

Mange unge forventer, at deres løn skal afspejle den tid og energi, de lægger i deres arbejde, og at den skal kunne dække deres leveomkostninger, især i lyset af stigende boligpriser og inflation.

Specielt lærlinge og praktikanter føler sig økonomisk underkompenseret, hvor 41% angiver, at deres løn ikke er tilstrækkelig.

Prisændringer og en presset boligmarked har forværret denne følelse af økonomisk utilstrækkelighed. Mange unge ser en høj løn som afgørende for at kunne opnå en ønskværdig livsstil, som inkluderer at stifte familie og købe bolig.

Stress og udbrændthed med alvorlige konsekvenser

Stress og udmattelse er gennemgående problemer for unge i starten af deres karriere.

Særligt unge mellemledere føler et ekstra pres, da de ofte skal balancere krav fra både medarbejdere og overordnede.

Det oplever Generation Z på arbejdsmarkedet

34%

oplever de ikke tjener nok

57%

i landbruget oplever nedslidning

27%

har ikke overskud til andet end at arbejde

Stress kan have alvorlige konsekvenser for de unges mentale og fysiske helbred, og det kan føre til udbrændthed og langtidssygemeldinger.

En af årsagerne til stress kan være en høj arbejdsbyrde kombineret med manglende ressourcer eller støtte fra ledelsen.

Arbejdsgivere kan med fordel fokusere på at skabe et sundere arbejdsmiljø, hvor unge medarbejdere får den nødvendige støtte og tid til restitution.

Hver fjerede oplever fysisk belastning

Selvom fysisk nedslidning ikke var en udbredt bekymring blandt unge under uddannelse, oplever mere end hver fjerde unge i job fysiske belastninger og nedslidning.

Det forekommer som et højt tal, taget i betragtning at besvarelserne kommer fra en gruppe unge mellem 18 og 30 år, der har størstedelen af deres arbejdsliv foran sig.

Nedslidning og belastning er særligt udbredt i sektorer som landbrug, bygge, transport og hotel- og restaurationsbranchen.

Unge i disse brancher rapporterer om daglige tunge løft og gentagne fysiske opgaver, der belaster kroppen.

Den teknologiske udvikling har ikke fjernet det hårde fysiske arbejde i mange af disse job. Langvarig fysisk belastning kan føre til skader og kroniske smerter, som kan have langvarige konsekvenser for de unges arbejdsliv.

LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne løber fra deres ansvar med stress

I fx landbruget kan der være mange tunge løft i løbet af en dag; fra tunge dunke, tromler, dæk, foder og tilskadekomne dyr til store plantesække og kantsten i gartnerierne

Det er derfor afgørende, at arbejdsgivere investerer i ergonomiske løsninger og tilbyder træning i korrekt løfteteknik for at reducere risikoen for skader.

Det oplever Generation Z på arbejdsmarkedet

24%

føler sig stressede

36%

af mellemledere under 30 år føler sig meget stressede

19%

føler sig ensomme

Lav faglig selvtillid

Næsten hver femte føler, at de ikke lever op til de faglige forventninger, hvilket kan føre til nedsat motivation og jobtilfredshed.

Denne følelse er mest udbredt blandt ufaglærte og dem med professionsuddannelser.

Ensomhed på arbejdspladsen er en anden stor udfordring.

15% af de unge føler sig isolerede og savner social interaktion med kollegaer. Ensomhed kan forværre stress og nedsætte produktiviteten.

Arbejdspladser kan tage initiativer til at styrke sociale fællesskaber og skabe inkluderende miljøer, hvor alle føler sig værdsatte og støttede.

Team-building aktiviteter og mentorordninger kan være effektive til at forbedre den sociale dynamik på arbejdspladsen.

Stor variation i brancher og køn

De udfordringer, unge står overfor, varierer betydeligt mellem forskellige brancher. Inden for landbrug og transport oplever mange unge fysisk nedslidning, mens ensomhed er mere udbredt i teknologibranchen.

I hotel- og restaurationsbranchen er arbejdet ofte præget af skiftende arbejdstider og fysisk krævende opgaver, hvilket bidrager til stress og udmattelse.

LÆS OGSÅ: Alt for mange oplever stress og krænkelse

De unge i sundhedssektoren rapporterer også om høje niveauer af stress på grund af arbejdspres og følelsesmæssigt krævende opgaver.

Derudover er der en klar kønsforskel i oplevelsen af stress blandt mellemledere, hvor flere mænd end kvinder føler sig stressede. Disse brancher kan drage fordel af skræddersyede tiltag, der adresserer deres specifikke udfordringer.

Forslag til handling

Forslag til handling

  • Forbedring af lønforhold: Øg lønningerne for unge medarbejdere, især lærlinge og praktikanter, for at afspejle deres arbejdsindsats og dække leveomkostninger.
  • Fleksible arbejdstider: Implementer fleksible arbejdstider og muligheden for remote arbejde, hvor det er muligt, for at hjælpe med at reducere stress og udmattelse.
  • Ergonomiske foranstaltninger: Investér i ergonomiske løsninger og uddan medarbejdere i korrekt løfteteknik for at reducere fysisk belastning og forhindre skader.
  • Mentorordninger: Etabler mentorprogrammer, hvor erfarne medarbejdere kan vejlede og støtte unge, hvilket kan forbedre faglig selvtillid og mindske følelser af ensomhed.
  • Styrkelse af sociale fællesskaber: Arrangér team-building aktiviteter og sociale events for at fremme et stærkere fællesskab og reducere ensomhed på arbejdspladsen.
  • Mental sundhedsstøtte: Tilbyd adgang til psykologisk støtte og ressourcer, såsom stresshåndteringskurser og rådgivning, for at hjælpe unge med at håndtere arbejdsrelateret stress.
  • Branche-specifikke initiativer: Udvikl skræddersyede løsninger for hver branche baseret på deres unikke udfordringer, såsom bedre arbejdsforhold i landbrug og transport eller flere pauser og støtte i sundhedssektoren.
  • Kompetenceudvikling: Tilbyd løbende uddannelses- og udviklingsmuligheder for at hjælpe unge med at styrke deres faglige færdigheder og forbedre deres karrieremuligheder.
  • Fokus på arbejdsmiljø: Skab et sundt og støttende arbejdsmiljø med klare kommunikationskanaler og mulighed for feedback, så unge føler sig værdsatte og hørt.
  • Partnerskaber med uddannelsesinstitutioner: Arbejd sammen med uddannelsesinstitutioner for at sikre, at unge er bedre forberedt til arbejdsmarkedets krav og udfordringer, og at de får praktisk erfaring gennem praktikophold og projekter.

LÆS HELE RAPPORTEN: En ny generation på arbejdsmarkedet (iPaper)