En ny undersøgelse viser, at mange unge under uddannelse er bekymrede for deres fremtidige arbejdsliv.

De største bekymringer drejer sig om risikoen for stress og manglende overskud i hverdagen. 45% af de adspurgte tror, at de vil mangle overskud til andet end arbejde, og 41% frygter, at arbejdet vil gøre dem stressede.

Mere end hver tredje unge er også bekymret for, om de er fagligt dygtige nok til at klare deres fremtidige job, og om de vil tjene nok.

Jeg har fået at vide, at du er som en høne uden hoved i de to første år som lærer. Du kommer til at vade ind i alt muligt, der er svært, og du aner ikke, hvad du skal gøre. Det er ikke så betryggende!

Marie, næsten færdiguddannet lærer

Undersøgelsen viser, at 37% tvivler på deres faglige evner, mens 34% er bekymrede for deres fremtidige indkomst.

De sociale aspekter på arbejdspladsen er også en kilde til bekymring for de unge. 30% frygter at føle sig udenfor fællesskabet, og 29% er bekymrede for, at de ikke vil passe ind i deres job eller finde det spændende nok.

Undersøgelsen viser desuden, at bekymringerne går på tværs af uddannelsesniveauer.

Elever på grundskoleniveau er mest bekymrede for manglende overskud (56%), mens bekymringen er lidt mindre udbredt blandt dem med videregående uddannelser.

På trods af mediernes fokus på de udfordringer, som velfærdsprofessionerne står overfor, er unge inden for disse uddannelser faktisk mindre bekymrede for stress og manglende overskud end andre grupper. Dog er det stadig 37% af disse unge, der er bekymrede.

Bekymringerne blandt de unge stemmer overens med andre undersøgelser, som viser, at stress er et udbredt problem blandt den unge generation.

Ifølge Tryghedsmålingen 2023 er 40% af de 18-29-årige bekymrede for at få alvorlig stress.

Den faglige usikkerhed er også en væsentlig faktor for de unges trivsel. Mere end hver tredje frygter, at de ikke vil være dygtige nok til deres fremtidige arbejdsopgaver.

Jeg fik en elevplads hos et firma, der ikke havde haft elever før. Det er et gamble. Og det var desværre et gamble, som jeg tabte, fordi det var ikke godt nok. Altså, det var rigtig, rigtig skidt. Efter at have været der, begyndte jeg at tænke: ‘Er det mig, der er problemet?’"

JEsper, lærling

Dette kan have en negativ indvirkning på deres motivation og fastholdelse under uddannelse, især på erhvervsuddannelserne, hvor frafaldet er højt.

Undersøgelsen understreger behovet for, at uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet skaber en tryg overgang fra uddannelse til job.

Dette inkluderer støtte til at håndtere stress og usikkerhed samt fokus på at styrke de unges faglige selvtillid og sociale kompetencer.

Rapportens hovedkonklusioner

Rapportens hovedkonklusioner

  • Engagement i arbejdet: De unge ønsker meningsfuldt arbejde, der bidrager til deres udvikling og identitet.
  • Bekymringer for fremtiden: Mange frygter økonomisk usikkerhed, stress og manglende overskud.
  • Forældreskabets udfordringer: Unge forældre, især fædre, oplever øget stress og ensomhed.
  • Vigtigheden af fællesskab: Et trygt fagligt og socialt fællesskab er essentielt for de unges trivsel og faglige præstationer.

En ny generation på arbejdsmarkedet (PDF)