En ny rapport viser, at Generation Z’s trivsel og faglige selvtillid på arbejdsmarkedet er stærkt afhængig af det sociale og faglige fællesskab på arbejdspladsen.

Download rapport

Generation Z stiller høje krav til meningsfuldt arbejde og inkluderende arbejdsmiljøer. De er bekymrede for- og oplever økonomisk usikkerhed og stress.

Download rapport: En ny generation på arbejdsmarkedet (iPaper)

Hver tredje studerende er bekymret for ikke at være fagligt tilstrækkelig i et fremtidigt job, og hver femte i job føler, at de ikke kan løfte de opgaver, der forventes af dem.

Manglende støtte og en utryg kultur på arbejdspladsen forværrer disse følelser.

Rapporten understreger vigtigheden af anerkendelse og inddragelse, og viser, at medarbejdere, der oplever social og faglig støtte, har højere faglig selvsikkerhed.

Forbedringer i arbejdsmiljøet kan derfor være nøglen til at styrke unges trivsel og faglige selvsikkerhed.

Det betød alt for mig, at jeg kunne gå ind og kigge på vagtplanen og se, hvem der var på den dag. Hvis der var noget, som jeg ikke var så god til, så kunne jeg sige: ‘Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Kan du hjælpe mig?

andreas, deltager i FH-undersøgelsen

En tryg kultur

Tryghed på arbejdspladsen spiller en central rolle i unges trivsel. Hvis de unge medarbejdere føler sig trygge ved at stille spørgsmål og søge hjælp, er de mere tilbøjelige til at udvikle deres faglige færdigheder og opnå større selvtillid i deres arbejde.

En tryg kultur, hvor man ikke frygter at blive dømt for sine fejl, fremmer en åben dialog og gør det muligt for medarbejderne at lære af hinanden.

Andreas, der har arbejdet i McDonald’s, fortæller, hvordan det var at vide, at han kunne få hjælp fra en erfaren leder:

Det betød alt for mig, at jeg kunne gå ind og kigge på vagtplanen og se, hvem der var på den dag. Hvis det var en bestemt leder, så vidste jeg, at det nok skulle blive en god dag.

Og det var så lige meget, om jeg skulle møde kl. 23.30 om aftenen og være på arbejde til kl. 7 om morgenen. Hvis der var noget, som jeg ikke var så god til, så kunne jeg sige: ‘Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Kan du hjælpe mig?’

Faglig sparring

Faglig sparring er ligeledes afgørende. Unge medarbejdere har ofte brug for vejledning og feedback for at kunne leve op til de forventninger, der stilles til dem.

Rapporten viser, at 21% af de unge føler, at de ikke kan få den nødvendige hjælp, når de støder på udfordringer i arbejdet.

Nøgletal om trivsel på arbejdspladsen

Nøgletal om trivsel på arbejdspladsen

 • Hver tredje under uddannelse er bekymret for at være fagligt utilstrækkelig i et fremtidigt job.
 • Omkring hver femte i job føler, at de ikke er i stand til at løfte de opgaver, der forventes af dem.
 • 21% oplever, at de ikke kan få hjælp, når noget er svært.
 • 37% af dem, der oplever ikke at kunne få hjælp, føler sig fagligt utilstrækkelige, sammenlignet med 14% af dem, der kan få hjælp.
 • 45% af dem, der er ensomme på deres arbejdsplads, oplever faglig utilstrækkelighed.
 • Hver fjerde oplever, at de ikke bliver inddraget i beslutninger, som er relevante for deres arbejde.
 • 17% oplever meget begrænset anerkendelse for deres arbejdsindsats af deres chef.
 • 27% i undervisning og forskning oplever, at de ikke bliver anerkendt.
 • 32% i hoteller og restauranter oplever, at de ikke bliver inddraget i beslutninger.

Dette taler for behovet for mentorordninger og regelmæssige feedback-sessioner, hvor unge kan få konstruktiv kritik og støtte i deres faglige udvikling. Det er især vigtigt at adressere dette behov i brancher med højt pres og komplekse arbejdsopgaver, hvor den faglige usikkerhed kan være høj.

Desuden er der en tydelig sammenhæng mellem ensomhed på arbejdspladsen og faglig usikkerhed.

Ensomme føler sig fagligt utilstrækkelige

Blandt dem, der føler sig ensomme på jobbet, oplever 45% faglig utilstrækkelighed. Ensomhed kan undgås gennem et stærkt kollegialt fællesskab, hvor alle føler sig inkluderet og værdsat.

At blive anerkendt for sin indsats og inddraget i beslutninger bidrager til en følelse af tilhørsforhold og øger motivationen.

Mens rapporten peger på flest tilfælde af stress, faglig usikkerhed og andre negative oplevelser i den private sektor, er det inden for velfærdsområdet, at flest oplever lav anerkendelse og indflydelse.

Dette gælder for medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, sygehuse, børneinstitutioner og i ældreplejen.

Jeg har kun arbejdet alene, siden jeg blev færdig med studiet. Så jeg kan godt komme til at tvivle på, om jeg overhovedet laver det, jeg skal. ‘Bruger jeg min uddannelse rigtigt?’ Så anerkendelse vægter højt for mig!

Caroline, deltager i undersøgelsen

Caroline, der arbejder på et hospital, forklarer, hvorfor faglig anerkendelse ligger højt på listen over prioriteringer for hende:

“Altså, nu er jeg den eneste med min faglighed blandt 20 medarbejdere i personalegruppen, så jeg kommer hurtigt til at tænke:

Bruger jeg min uddannelse rigtigt?

‘Gør jeg det rigtigt?

Giver det mening, hvad jeg gør i en travl hverdag?’

Jeg har kun arbejdet alene, siden jeg blev færdig med studiet.

Så jeg kan godt komme til at tvivle på, om jeg overhovedet laver det, jeg skal. ‘Bruger jeg min uddannelse rigtigt?’ Så anerkendelse vægter højt for mig.”

Det er ikke kun inden for den offentlige sektor, at der ser ud til at være udfordringer med anerkendelse og inddragelse. Industri og fremstilling samt Hoteller og restauranter er også blandt de brancher, hvor flest oplever ikke at blive inddraget i beslutningsprocesser eller anerkendt for deres arbejde.

Rapporten konkluderer klart, at for at styrke unges trivsel på arbejdsmarkedet er det nødvendigt at fokusere på at skabe et trygt og inkluderende arbejdsmiljø.

Anerkendelse og faglig sparring er ikke blot goder, men nødvendigheder for at sikre, at de unge medarbejdere kan udvikle sig og trives i deres arbejdsliv.

Dette kræver en aktiv indsats fra arbejdsgivere, ledere og kolleger, der sammen kan bidrage til at opbygge en støttende og udviklende arbejdsplads for den nye generation.

Forslag til handling

Forslag til handling

 • Styrk det sociale fællesskab: Skab muligheder for social interaktion og teambuilding-aktiviteter, der fremmer samhørighed blandt medarbejderne.
 • Skab en tryg arbejdskultur: Sørg for, at alle medarbejdere føler sig trygge ved at stille spørgsmål og søge hjælp uden frygt for at blive dømt eller latterliggjort.
 • Tilbyd kontinuerlig faglig sparring: Implementer mentorprogrammer og regelmæssige feedback-sessioner for at støtte medarbejdernes faglige udvikling.
 • Fremhæv anerkendelse og inddragelse: Inddrag medarbejderne i beslutningsprocesser og anerkend deres bidrag og præstationer regelmæssigt.
 • Bekæmp ensomhed på arbejdspladsen: Identificer og støt medarbejdere, der føler sig isolerede, og tilbyd dem ressourcer og muligheder for at integrere sig bedre i arbejdsfællesskabet.
Rapportens hovedkonklusioner

Rapportens hovedkonklusioner

 • Engagement i arbejdet: De unge ønsker meningsfuldt arbejde, der bidrager til deres udvikling og identitet.
 • Bekymringer for fremtiden: Mange frygter økonomisk usikkerhed, stress og manglende overskud.
 • Forældreskabets udfordringer: Unge forældre, især fædre, oplever øget stress og ensomhed.
 • Vigtigheden af fællesskab: Et trygt fagligt og socialt fællesskab er essentielt for de unges trivsel og faglige præstationer.

En ny generation på arbejdsmarkedet (PDF)