I 1. kvartal 2024 steg lønnen på DA-området med 5,0 pct.

Dette repræsenterer en lille stigning på 0,1 pct.-point i forhold til 4. kvartal 2023, men ligger 0,3 pct.-point under den foreløbige opgørelse, der blev offentliggjort i april.

Denne justering er gældende for både funktionærer og arbejdere på tværs af alle sektorer.

Sektoropdelt lønudvikling

Lønudviklingen varierede blandt de forskellige sektorer. Funktionærer oplevede en lønstigning på 4,3 pct., hvilket er en stigning på 0,2 pct.-point fra forrige kvartal. Arbejderne fik en stigning på 5,8 pct., ligeledes en stigning på 0,2 pct.-point fra 4. kvartal 2023.

Download

Download notat med dokumentation, tal og figurer:

Inden for fremstillingssektoren steg lønnen med 5,2 pct., bygge- og anlægssektoren med 5,7 pct., og de serviceprægede erhverv med 4,8 pct.

Realløn og inflation

Reallønnen på DA-området steg med 4,0 pct. i 1. kvartal 2024.

Dette er en nedgang på 0,4 pct.-point fra forrige kvartal, men det tredje kvartal i træk med stigning i reallønnen efter flere kvartaler med fald.

Inflationen lå på 1,0 pct., hvilket er en stigning på 0,5 pct.-point sammenlignet med 4. kvartal 2023. Dog en markant lavere end i 2023, hvor den gennemsnitlige inflation var 3,4 pct.

Lønudvikling i hovedbrancher

Lønstigningstakten varierer også inden for de enkelte hovedbrancher. I fremstillingsvirksomheder steg lønnen med 5,2 pct., mens bygge- og anlægssektoren oplevede en stigning på 5,7 pct. Inden for serviceprægede erhverv var stigningen 4,8 pct.

Den største lønstigning inden for fremstilling blev set i maskinfremstilling med 5,9 pct., mens den laveste stigning var inden for forsyning med 3,9 pct.

Hovedkonklusioner

Hovedkonklusioner

  • Lønnen på DA-området steg med 5,0 pct. i 1. kvartal 2024, en lille stigning fra 4. kvartal 2023, men under det forventede niveau.
  • Reallønnen steg med 4,0 pct. på grund af en lav inflation på 1,0 pct., hvilket forbedrede købekraften.
  • Funktionærer og arbejdere oplevede lønstigninger på henholdsvis 4,3 pct. og 5,8 pct.
  • Lønudviklingen i sektorerne varierede: 5,2 pct. i fremstilling, 5,7 pct. i bygge og anlæg, og 4,8 pct. i serviceprægede erhverv.
  • Den faktiske lønudvikling lå 1,0 pct.-point under de aftalte omkostningsstigninger i overenskomsterne.

Bidrag fra genetillæg og personalegoder

Det samlede bidrag fra genetillæg, fritvalgsordninger, personalegoder og pensionsindbetalinger udgjorde 0,7 pct.-point i 1. kvartal 2024 på hele DA-området.

Bidraget fra genetillæg og pensionsindbetalinger var henholdsvis 0,1 og 0,5 pct.-point. Der var ingen bidrag fra fritvalgsordninger i dette kvartal.

Samlet vurdering

Den faktiske lønudvikling på DA-området ligger under de aftalte omkostningsstigninger i det overenskomstbaserede referenceforløb, som tilsiger en lønudvikling på ca. 6,0 pct.

Den fortsatte stigning i reallønnen kan delvist tilskrives den aftagende inflation.

Dette er et positivt tegn for medarbejdernes købekraft, selvom det generelle reallønsniveau stadig ikke har indhentet tabet siden 2021.