Forestil dig selv som ung teenager, der går ind i en butik med en følelse af nervøsitet og spænding, klar til din første arbejdsdag.

Her lærer du, hvordan man håndterer penge, taler med kunder og samarbejder med kollegaer.

En meget stor del af danskerne har selv haft et fritidsjob. 83% af de adspurgte havde et fritidsjob, da de var mellem 13 og 17 år.

Der er bred enighed om, at fritidsjob er med til at opbygge de unges ansvarsfølelse og karakter.

Næsten alle (98%) af de adspurgte er enten helt enige eller enige i, at et fritidsjob er lærerigt for de unge, og over 90% af danskerne peger selv på, at et fritidsjob lærer de unge at blive ansvarlige, pålidelige og selvstændige.

Et fritidsjob giver kompetencer, som unge ikke får i skolen

Hele 97% af de adspurgte er enige i, at unge kan tilegne sig kompetencer gennem et fritidsjob, som de ikke nødvendigvis kan lære i skolen.

For eksempel mener 83%, at et fritidsjob hjælper unge med at blive bedre til at komme til tiden – en værdifuld evne i både arbejdslivet og i ens personlige relationer.

Hovedkonklusioner

Hovedkonklusioner

  • 97% af de adspurgte er enten helt enige eller enige i, at unge kan tilegne sig kompetencer gennem et fritidsjob, som de ikke kan lære i skolen.
  • 86% af danskerne er enten helt enig eller enig i, at unge med fritidsjob bliver bedre rustet til at møde modgang i livet.
  • 98% af danskerne er enten helt enige eller enige i, at et fritidsjob er lærerigt for de unge.
  • 89% af forældrene til børn i alderen 13-17 år mener, at man burde opfordre sine børn til at få et fritidsjob.

Desuden mener hele 75%, at et fritidsjob styrker de unges evne til at indgå i sociale fællesskaber. Med andre ord: et fritidsjob giver de unge redskaber til at indgå i et arbejds- og socialt fællesskab, som ruster dem bedre til fremtiden.

Danskerne tror, at fritidsjob kan forebygge mistrivsel.

Den stigende mistrivsel blandt unge er et område med politisk bevågenhed. Der er ofte fokus på, hvordan psykologhjælp eller lempede karakterkrav kan styrke trivslen blandt unge.

Danskerne peger dog på en anden metode: nemlig at fritidsjobs kan være med til at sikre trivslen hos de unge. 88% af de adspurgte svarer, at fritidsjob i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad kan forbedre unges trivsel.

Mange mener, at et fritidsjob ikke kun giver økonomisk selvstændighed, men også styrker de unges robusthed og giver kompetencer, der vil gøre dem i stand til at håndtere modgang med oprejst pande.

86% af de adspurgte er enten helt enig eller enig i, at unge med fritidsjob bliver bedre rustet til at møde modgang i livet.

Et fritidsjob kan bidrage til at skabe struktur og balance i de unges hverdag.

Det giver dem noget at se frem til uden for skoletiden og kan tilbyde en konstruktiv måde at bruge deres tid på.

Forældrene mener, at deres børn skal få et fritidsjob

Næsten 9/10 af forældrene til børn i alderen 13-17 år mener, at man burde opfordre sine børn til at få et fritidsjob.

Interessant nok er det kun 66% af forældrene, der mener, at man burde hjælpe sine børn til at få et fritidsjob.

Det siger forældrene

93%

Det er bedre for de unge at tjene sine penge gennem et fritidsjob fremfor lommepenge

68%

Giv ikke for mange lommepenge

99%

Fritidsjob er lærerigt for de unge

Derudover mener 93% af forældrene, at det er bedre for de unge at tjene sine penge gennem et fritidsjob fremfor at få dem fra lommepenge. Samtidig mener 68% af forældrene, at man ikke burde give for mange lommepenge til børnene, fordi det kan fjerne deres motivation for at få et fritidsjob.

På trods af den store opbakning blandt forældrene, er det ifølge Danmarks Statistik kun cirka 1/3 af de unge i alderen 13-17 år, der rent faktisk har et fritidsjob. Det udstiller en kløft mellem forældrenes holdninger og de unges realiteter.

Det rejser spørgsmålet om, hvad der forhindrer flere unge i at få et fritidsjob, og hvad forældrene kan gøre for at støtte de unge i at tage det vigtige skridt mod mere selvstændighed og øget trivsel.

Region Hovedstaden er det sted hvor flest unge får lommepenge

Der er næsten ingen geografiske forskelle i holdningerne om fritidsjobs gavnlige effekter.

F.eks. mener 99% af forældre i både Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland, at et fritidsjob er lærerigt for unge. Der er altså geografisk enighed om fritidsjobs karakteropbyggende egenskaber.

Billedet bliver mere geografisk ulige, hvis man spørger ind til, hvad forældrene giver af lommepenge.

I Region Hovedstaden mener dobbelt så mange af forældrene, at lommepenge er den bedste måde at få en indkomst på sammenlignet med forældrene i Region Syddanmark og Region Sjælland.

I Region Hovedstaden er det cirka hver tredje af de unge mellem 13-17 år, som får 201-500 kr. om måneden af deres forældre. I Region Syddanmark og Region Sjælland er det kun cirka hver femte af de unge, der får mellem 201-500 kr. om måneden af deres forældre.