Læs de seneste analyser fra FH om uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmiljø, økonomi, EU, overenskomst og løn samt Internationalt

642.000 personer over 30 år har ingen uddannelse

Selvom mange i Danmark får en uddannelse, er der stadig 642.000 personer mellem 30 og 65 år, der ikke har en uddannelse. Og hver tredje i denne gruppe står ikke til rådig-hed for arbejdsmarkedet. Der er således ca. 400.000 ufaglærte i arbejdsstyrken, som går en fremtid i møde med nye kompetencekrav, øget globalisering og stigende konkurrence fra udlandet.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden faldt yderligere i september

Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige faldt fra august 2022 til september 2022 med1.800 fuldtidspersoner til et niveau på 74.500 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten ligger dermed på 2,5, hvilket er et…

Fagbevægelsen slår alarm: Vi mister 27 faglærte hver dag

27 færre faglærte om dagen frem mod 2030: Et dramatisk fald på 90.000 personer

Det danske arbejdsmarked går en fremtid i møde, hvor arbejdsstyrken vokser med ca. 70.000 personer frem mod 2030. Det er den gode nyhed. Den dårlige er, at den del af arbejdsstyrken, der har en erhvervsfaglig uddannelse, bliver markant mindre i de kommende år. Samlet set falder den faglærte arbejdsstyrke med 88.000 personer frem mod 2030. Det svarer til ca. 9.000 om året eller ca. 27 færre om dagen.

Vi er ikke i mål med at håndtere den her krise. Næste år kan blive et rigtig hårdt år for medlemmerne, og derfor forventer jeg et fokus på lønmodtagerfamilier i den kommende finanslov

Fortsat mindre-regulering vil sende dagpengene på katastrofekurs

Med den igangværende inflation og forventninger fremadrettet vil værdien af dagpengene være forringet med ca. 1.200 kr. om måneden allerede næste år, svarende til den købekraft man havde for ca. 20 år siden. De konservatives 2030-plan vil med en aflysning af beskæftigelsestillægget og en fortsættelse af mindre-reguleringen bringe kompensationsgraden for en gns. FH-lønmodtager ned på 42 pct. i 2030. Det vil samtidig betyde, at 400.000 a-kassemedlemmer vil have en kompensationsgrad på under 1/3 af tidligere indkomst. Det vil være en markant trussel mod fleksibiliteten og trygheden, som kendetegner den danske model.

Unge vælger stadig uddannelse efter køn

Unge over hele landet er i denne tid godt i gang med deres nye uddannelse. Men noget er ikke nyt, for vi kan være sikre på, at flertallet af nystartede på social- og sundhedsuddannelserne er kvinder. På samme måde vil der også være flest mænd, som påbegynder en håndværkeruddannelse.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden steg i juli for tredje måned i træk

Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige steg fra juni 2022 til juli 2022 med 2.800  fuldtidspersoner til et niveau på 77.800 fuldtidspersoner. Det efterlader  ledighedsprocenten på 2,7, hvilket er 0,1 pct.-point over…