Danmarks Statistiks implicitte lønindeks viser en lønudvikling i den private sektor på 3,5 pct. i 4. kvartal 2023.

Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks viser en lønudvikling i den private sektor 4,6 pct. i 4. kvartal 2023.

I begge indeks er lønudviklingen i den private sektor aftaget hhv. med 0,1 pct.-point og med 0,3 pct.-point i forhold til 3. kvartal 2023.

I den offentlige sektor viser det implicitte lønindeks en lønstigningstakt for statsansatte på 2,3 pct., mens lønudviklingen for kommunalt og regionalt ansatte var hhv. 1,5 pct. og 1,1 pct. i 4. kvartal 2023.

Det standardberegnede lønindeks viser en statslig lønudvikling på 2,2 pct., og en kommunal og regional lønudvikling på hhv. 1,6 pct. og 0,8 pct. i 4. kvartal 2023, jf. nedenstående tabel:

Oversigt over lønstigningerne, udvalgte områder:

Anm.: ”DST – standardberegnet” er lønudviklingen i henhold til det standardberegnede lønindeks fra Dan-marks Statistik. ”DST – implicit” er lønudviklingen i henhold til det implicitte lønindeks fra Dan-marks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik og DA’s konjunktur Statistik.

Inflationen var 0,5 pct. i 4. kvartal 2023, hvilket er godt 1,6 pct.-point lavere end 3. kvartal 2023. Det betyder, at der var en reallønsfremgang for ansatte i kommuner og regioner på ca. 1,0 og 0,6 pct., mens stigningen var 1,8 pct. for ansatte i staten i henhold til det implicitte lønindeks.

I henhold til det standardberegnede lønindeks steg reallønnen med 1,1 pct. for kommunalt ansatte, med 0,3 pct. for regionalt ansatte og med 1,7 pct. for statsansatte.

Det er andet kvartal i træk med en reallønsfremgang, og det kommer efter ni kvartaler i træk med faldende realløn for ansatte i alle tre offentlige delsektorer. Det gælder ved begge lønindeks.

LÆS HELE ANALYSEN med dokumentation og illustrationer