I 4. kvartal 2023 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 4,9 pct, hvilket er det samme som udviklingen i 3. kvartal 2023.

Den endelige opgørelse af lønudviklingen på DA-området for 4. kvartal 2023 var dermed 0,1 pct.-point over Lyntallet, der blev offentliggjort i januar, og som var 4,8 pct.

LÆS HELE ANALYSEN med dokumentation og illustrationer

Referenceforløbet for overenskomstaftalerne tilsiger en lønudvikling på ca. 5,4 pct. i 4. kvartal 2023. Den faktiske lønudvikling er dermed under referenceforløbet, hvilket også var tilfældet i 3. kvartal 2023.
Inflationen var 0,5 pct. i 4. kvartal 2023, hvilket var 1,6 pct.-point lavere end i 3. kvartal 2023.

Inflationen er aftaget betydeligt igennem 2023. Kerneinflationen aftog fra 4,4 pct. i 3. kvartal 2023 til 3,0 pct. i 4. kvartal 2023. En væsentlig del af den markante udvikling i inflationen kan henføres til udviklingen i energipriserne.

Udvikling i løn og priser indebærer en stigning i reallønnen på DA-området på 4,4 pct. i 4. kvartal 2023.
For 2023 som helhed var lønudviklingen i gennemsnit knap 4,1 pct., hvilket er den højeste lønudvikling siden finanskrisen. Inflationen i 2023 var 3,4 pct. og reallønnen steg dermed med 0,7 pct. i 2023.

Udvikling i løn og priser:

Anm.: Opgjort efter DB07. Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og Danmarks Statistik.