Overblik

27
marts
9:00 – 15:30
Overdragelse af virksomhed
Billed af et skilt, hvor der står arbejdsretten
19
april
9:00 – 12:00
Fagretlig behandling – how to a-z
Forligsinstitutionen
10
maj
9:00 – 15:30
Prøvelse af afskedigelsessager i det fagretlige system (kurset er flyttet fra 13. september 2022)
Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde
11
maj
9:00 – 12:00
Ligeløn – den ansættelsesretlige behandling
01
juni
9:00 – 15:30
Arbejdsmiljø – rådgivning og sagsbehandling
Ferielov: Top 5: Flest ville læse FH’s vejledning om ferieloven!
14
juni
9:00 – 15:30
Ferieloven
16
august
9:15 – 12:00
Kollektiv arbejdsret – Master Class v/Jens Kristiansen
05
september
9:00 – 15:30
Den nye barselslov – implementering af orlovsdirektivet
06
september
9:00 – 15:30
Arbejdstid, ny fortolkningsmeddelelse, seneste EU-retpraksis og seneste danske retspraksis
15
september
9:00 – 15:30
Afskedigelse og bortvisning under sygefravær
26
september
13:00 – 16:00
Fagretlig behandling – how to a-z
27
september
9:00 – 15:30
Seksuel chikane
09
oktober
9:00 – 15:30
Overenskomstfortolkning
Fagbevægelsens Hovedorganisation, Økonomi: Penge og graf på blå baggrund_shutterstock
10
oktober
9:00 – 15:30
Lønmodtagernes Garantifond
13
oktober
9:00 – 15:30
Forældelse og passivitet
25
oktober
9:00 – 15:30
Diskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven
26
oktober
9:00 – 15:30
Vikarers retstilling
30
oktober
9:00 – 12:00
Kontrolforanstaltninger
01
november
9:00 – 15:30
Offentlig arbejdsret + tjenestemandsret
13
november
9:00 – 12:00
Sagsførelse i Tvistighedsnævnet
17
november
9:00 – 15:30
Prøvelse af afskedigelsessager i det fagretlige system
22
november
9:00 – 12:00
Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
19
december
9:00 – 15:30
Nye arbejds- og ansættelsesretlige afgørelser 2023