Overblik

Forligsinstitutionsskiltet
16
august
9:15 – 12:00
Kollektiv arbejdsret – Master Class v/Jens Kristiansen
Forligsen ved OK20 forhandlingerne om overenskomst
09
oktober
9:00 – 15:30
AFLYST: Fortolkning af overenskomster
Fagbevægelsens Hovedorganisation, Økonomi: Penge og graf på blå baggrund_shutterstock
10
oktober
9:00 – 15:30
Lønmodtagernes Garantifond
CPH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Københavns Lufthavn, Lufthavnsfunktionær, Luftfart
13
oktober
9:00 – 15:30
Forældelse og passivitet
Integration: Invandrere og flygtninge modtager hjælp og undervisning på sprogskole
25
oktober
9:00 – 15:30
Diskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven
Kvindelig kontormedarbejder kigger dagens post igennem i Beredskabsstyrelsen
26
oktober
9:00 – 15:30
Vikarers retstilling
30
oktober
9:00 – 12:00
Kontrolforanstaltninger
Infrastruktur: Biler i høj fart om natten på motorvej
01
november
15:00 – 17:00
Solesi-sagens vej fra Arbejdsretten til den Italienske Højesteret – fra Sankt Annæ Plads til Piazza Cavour
06
november
9:00 – 15:30
Offentlig arbejdsret + tjenestemandsret
13
november
9:00 – 12:00
Sagsførelse i Tvistighedsnævnet
17
november
9:00 – 15:30
Prøvelse af afskedigelsessager i det fagretlige system
22
november
9:00 – 12:00
Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
19
december
9:00 – 15:30
Nye arbejds- og ansættelsesretlige afgørelser 2023
17
januar
13:00 – 16:00
Handicap i forskelsbehandlingsloven
24
januar
13:00 – 16:00
Arbejdsretlig Identitet
07
februar
9:00 – 12:00
Input til praktisk håndtering af faglig voldgift som procedør i det fagretlige system (2 moduler)
04
marts
9:00 – 15:30
Arbejdsmiljø, rådgivning og sagsbehandling
13
marts
9:00 – 15:30
EU-rettens betydning for dansk arbejdsret
10
april
13:00 – 16:00
Ligeløn – den ansættelsesretlige behandling
15
april
13:00 – 16:00
Offentligt ansattes ytringsfrihed
17
april
13:00 – 16:00
Fagretlig behandling – how to a-z
08
maj
9:00 – 15:30
Prøvelse af afskedigelsessager i det fagretlige system
22
maj
9:00 – 15:30
Den nye barselslov – implementering af orlovsdirektivet
29
maj
13:00 – 16:00
GDPR i ansættelsesforholdet
03
juni
9:00 – 15:30
Virksomhedsoverdragelse