Pris: 4.000 kr.

På kurset vil der være en grundig indføring i problemstillingerne omkring afskedigelse under sygdom, herunder hvilke kriterier der tillægges vægt i relation til sagligheden af en afskedigelse på baggrund af fagretlig og civilretlig retspraksis.

Kurset vil også berøre spørgsmålet om bortvisning under sygemelding, hvor der lægges vægt på retspraksis.

Kursisterne vil få en elektronisk materialesamling med alle domme inddelt i emner og med stikord, som kan fungere som værktøj for kursisterne efter kurset i problemstillingerne omkring afskedigelse under sygdom, herunder hvilke kriterier der tillægges vægt i relation til sagligheden af en afskedigelse.

Kurset vil også berøre spørgsmålet om bortvisning under sygemelding.

Underviser:
Rune Asmussen, advokat (H), FH

Dato:6. nov. 2024, kl. 09:30 – 16:00
Pris:4.000 kr.
Sted:FH’s kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldingsfrist:30.oktober 2024