Pris: 4.000 kr.

Der vil blive gennemgået ca. 12-15 principielle afgørelser fra danske retsinstanser, herunder fagretlige instanser, afsagt i løbet af 2023.

Der vil blive redegjort for hver enkelt afgørelses faktum, de juridiske aspekter vil blive analyseret, og det vil blive perspektiveret i forhold til de mulige fremadrettede konsekvenser af afgørelsen.

EU-afgørelser er der ikke fokus på under dette kursus, da der findes et særskilt kursustilbud om dette emne.

Afgørelserne vil blive sendt ud til kursisterne ca. 1 uge i forvejen.

Undervisere:
Rune Asmussen, advokat (H), FH
Jesper Schäfer Munk, advokat (H)

Dato:11. dec. 2024, kl. 09:30 – 16:00
Pris:4.000 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH’s kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldingsfrist:4. december 2024