Pris: 4.000 kr.

Kurset vil give et overblik over de grundlæggende arbejdsretlige regler på det offentlige område.

Vi vil primært komme til at arbejde med de offentligretlige regler af betydning for løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige område, herunder reglerne om partshøring og hjemmelskravet.

Vi kommer i det lys ind på bl.a. forandringer af stillinger og sanktioner i form af advarsler, afskedigelser eller bortvisninger.

Kurset vil blive sluttet af med en grundlæggende session om de særlige regler for tjenestemænd

Underviser:
Finn Skjoldan, advokatfuldmægtig, FH

Dato:4. nov. 2024, kl. 09:30 – 16:00
Pris:4.000 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH’s kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldingsfrist:28. oktober 2024