Pris: 4000 kroner

Kurset giver overblik over reglerne om afskedigelse og bortvisning og om den fremgangsmåde, der bruges ved behandling af afskedigelses- og bortvisningssager på det fagretlige område, herunder hvilke sager der føres ved Afskedigelsesnævnet og ved faglig voldgift.

Kurset tager udgangspunkt i retspraksis vedrørende Hovedaftalens § 4 om usaglig afskedigelse og Afskedigelsesnævnets retspraksis fra de seneste 20 år.

Retspraksis fra afskedigelsesnævn på det offentlige område inddrages, hvor det er relevant.

Kursusprogrammet følger denne struktur:

  • Kort om hovedaftalens regler om afskedigelse
  • Fremgangsmåde og rette forum for anlæggelse af afskedigelses- og bortvisningssager
  • Afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold
  • Grundlaget for bortvisning
  • Afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold (arbejdsmangelssager)

Afslutningsvist drøftes, hvilke påstande der kan og bør nedlægges i afskedigelsessager, fx godtgørelse efter hovedaftalen eller lovgivning, betaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Undervisere

  • Dennis Schnell-Lauritzen, advokat, FH og
  • Berit Lassen, advokat, FH

Tid, sted og tilmelding

Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med afskedigelses- og bortvisnings- sager.
Dato:9. apr. 2025, kl. 09:00 – 16:00
Pris:4000 kroner
Sted:Fagbevægelsens
Hovedorganisation
Islands Brygge 32D · 2300 København S
Tilmeldingsfrist:2. april 2025
Kontakt:JUR-kursus@fho.dk