I 3. kvartal 2023 steg lønnen på DA-området med 4,9 pct. Det er 1,5 pct.-point over udviklingen i 2. kvartal 2023.

Inflationen var 2,1 pct. i 3. kvartal 2023, og aftog dermed yderligere i forhold til 2. kvartal 2023.

Reallønnen på DA-området steg dermed med 2,7 pct. i 3. kvartal 2023. Det er første gang i halvandet år, at reallønnen stiger på DA-området.

I alle tre hovedbrancher tiltog lønstigningstakten fra 2. til 3. kvartal 2023.

Inden for serviceprægede erhverv var lønstigningstakten 4,7 pct. i 3. kvartal 2023, inden for fremstilling var lønstigningstakten 5,0 pct. i 3. kvartal 2023 og i bygge- og anlægsbranchen steg lønnen med 5,4 pct. i 3. kvartal 2023.

I henhold til Danmarks Statistiks implicitte lønindeks steg statsansattes løn med 2,2 pct. i 3. kvartal 2023.

For de kommunalt ansatte var lønudviklingen 3,1 pct. og for regionalt ansatte var den 2,8 pct. i 3. kvartal 2023.

I henhold til Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks steg lønnen 2,4 pct., 2,9 pct. og 2,5 pct. for hhv. statsansatte, kommunalt ansatte og regionalt ansatte.

Reallønnen tiltog således også i alle tre offentlige delsektorer. Det sker efter ni kvartaler i træk med faldende realløn i den offentlige sektor.

Udenlandsk lønudvikling tiltager yderligere

Lønudviklingen i fremstilling blandt Danmarks vigtigste samhandelspartnere var 5,7 pct. i 3. kvartal 2023, hvilket er 0,2 pct.-point over den udenlandske lønudvikling i 2. kvartal 2023.

Lønudviklingen i den danske fremstillingserhverv var 5,0 pct. i 3. kvartal 2023.

Dermed overstiger den udenlandske lønudvikling den danske med 0,7 pct.-point. Det er femte kvartal i træk, at den internationale lønudvikling i fremstilling er højere end den danske.