I 3. kvartal 2023 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 4,9 pct. Det er 1,5 pct.-point mere end i 2. kvartal 2023. Den endelige opgørelse af lønudviklingen på DA-området for 3. kvartal 2023 var 0,1 pct.-point over Lyntallet, der blev offentliggjort i oktober, og som var 4,8 pct.

Lønudviklingen for 3. kvartal 2023 er den anden opgørelse, hvor resultaterne fra overenskomstfornyelserne fra foråret 2023 indgår.

Forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag på 2 pct.-point fra juni 2023 indgår således i lønudviklingen fra 3. kvartal 2023.

Referenceforløbet for overenskomstaftalerne tilsiger en lønudvikling på ca. 5,4 pct., og den faktiske lønudvikling er dermed under referenceforløbet.

Inflation aftager betydeligt

Inflationen var 2,1 pct. i 3. kvartal 2023, hvilket var godt 1,4 pct.-point lavere end 2. kvartal 2023.

Inflationen er aftaget betydeligt igennem 2023. Kerneinflationen aftog fra 5,3 pct. 2. kvartal 2023 til 4,4 pct. i 3. kvartal 2023. En væsentlig del af den markante udvikling i inflationen kan henføres til udviklingen i energipriserne.

Udvikling i løn og priser indebærer en stigning i reallønnen på DA-området på 2,7 pct. i 3. kvartal 2023. Det er første gang i halvandet år, at reallønnen stiger.

Download dokumentation

Download dokumentation

Se hele notatet: “Lønnen steg med 4,9 pct. på DA-området i 3. kvartal 2023” med dokumentation i form at tal, figurer og diagrammer (PDF)