Velfærd

FH: Regeringens ældreudspil sætter en ambitiøs kurs

Regeringens ældreudspil varsler en længe ventet frisættelse ved blandt andet at sanere tilsynsjunglen og lade de ældre tilrettelægge deres pleje sammen med medarbejdere i faste teams. Men udspillet varsler også en øget brug af frivillige på ældreområdet, som kræver ansvarlige rammer, og en bølge af privatisering som risikerer at sætte frisættelsen over styr.

Ældrepleje, SOSU To ældre patienter holder hinanden i hånden. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Flot politisk aftale: Flere skal vælge og gennemføre en SOSU-uddannelse!

”Danmark har behov for flere faglærte og for kvalificeret arbejdskraft på en lang række områder, bl.a. i sundheds- og ældreplejen. Derfor er det rigtig glædeligt, at regeringen med en bred politisk aftale i dag lægger grunden for, at flere skal vælge og gennemføre en SOSU-uddannelse," siger Nanna Højlund.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, Økonomi: Regnemaskine, og lup

Finansministeriets dagpengemodel duer ikke

Finansministeriets regnemodel for hvad der sker, hvis man ændrer i dagpengesatsen, er skæv, for gammel og helt uigennemsigtig. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) peger i en ny analyse på, at der er behov for en grundlæggende forandring i Finansministeriets beregnings- og arbejdsmetoder.