En lang række kommuner kæmper i øjeblikket med en faldende pædagogandel som følge af den stigende pædagogmangel.

Men situationen kan blive endnu værre, viser BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse fra november 2023.

Her svarer hver anden daginstitutionspædagog – 49 procent – at de overvejer at forlade pædagogfaget. På skole- og fritidsområdet gælder det 39 procent af pædagogerne.

Fire altoverskyggende problemer

Fire altoverskyggende problemer

Og særligt på fire punkter har pædagoger, der overvejer at forlade faget, dårligere vilkår end gennemsnittet af daginstitutionspædagoger: 

  • Arbejdsmiljø
  • Tid til det pædagogfaglige arbejde
  • Tid til planlægning og evaluering 
  • Børnenes trivsel

I hver tredje kommune overvejer flertal at smutte

I 34 af landets 98 kommuner overvejer hovedparten af daginstitutionspædagogerne at stoppe. I kommuner som Solrød, Roskilde, Tårnby, Dragør og Egedal gælder det mere end 60 procent.

Undersøgelsen er et tydeligt vink med en vognstang om, at man er nødt til at sætte ind for at styrke pædagogernes arbejdsvilkår, understreger BUPL-formand Elisa Rimpler.

“Kvalitet kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man investerer i ordentlige betingelser for pædagogikken. Det kræver forberedelse og tid til faglig refleksion og efteruddannelse,” siger hun.

Kerteminde er den kommune, hvor færrest daginstitutionspædagoger overvejer at forlade faget. Herefter kommer kommunerne Syddjurs og Tønder (se Danmarkskort nederst).

Her vil flest pædagoger væk: Vilkår er blevet langt dårligere 

Værst ser det ud i Solrød Kommune, som i forvejen har en af landets laveste pædagogandele. Her overvejer hele 66 procent af de daginstitutionspædagoger, som har besvaret vilkårsundersøgelsen, at droppe faget.

To ud af tre vil væk: Sådan vil kommune vende billedet

To ud af tre vil væk: Sådan vil kommune vende billedet

Børn&Unge har bedt om interview med Solrød Kommunes direktør Dorte Saabye. Hun har takket nej, men i et skriftligt svar understreger hun, at kommunen tager resultaterne af BUPL’s undersøgelse til efterretning.

Hun skriver desuden, at kommunen ikke har været bekendt med det billede, undersøgelsen viser:

’De seneste trivselsmålinger, vi har lavet på området, viser tværtimod, at 78 procent af vores medarbejdere i daginstitutionerne er tilfredse med deres arbejde.

Vi har i en årrække, som flere af de omkringliggende kommuner i vores område, iværksat initiativer for at rekruttere pædagoger ved blandt andet at have et stort fokus på trivsel og minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Det har vi både med henblik på at rekruttere, men også at fastholde vores mange dygtige medarbejdere. De initiativer fortsætter vi også med fremover, ligesom vi med jævne mellemrum vurderer vores indsatser, i forhold til om vi kan gøre noget anderledes.

I Solrød Kommune ønsker byrådet en pædagogandel på 60 procent, hvilket vi derfor arbejder henimod. Vi vil blandt andet bruge pengene fra opkvalificeringspuljen til at uddanne medhjælpere til meritpædagoger for på den måde at forsøge at imødekomme den generelle pædagogmangel.’

Bettina Bomholt Kristensen, fællestillidsrepræsentant for Solrøds pædagoger, peger på, at et stort antal tilflyttende børnefamilier har lagt pres på kapaciteten i kommunens daginstitutioner.

Flere institutioner har kørt med overbelægning, hvilket kan mærkes på både arbejdsmiljøet og de faglige rammer.

Andelen af daginstitutionspædagoger i Solrød Kommune, som har tid til at bruge deres faglighed optimalt, er faldet fra 67 procent i BUPL’s vilkårsundersøgelse fra 2022 til 52 procent i 2023-undersøgelsen.

Bettina Bomholt Kristensen oplever dog, at forvaltningen i Solrød Kommune arbejder på at overkomme udfordringerne. 

”Eksempelvis er der blevet åbnet en ny vuggestue for at lette trykket på de eksisterende institutioner,” siger hun.

BUPL: Dårlige vilkår kan forværre pædagogmanglen

Det store antal pædagoger, som overvejer at forlade faget, er særligt problematisk, fordi der i forvejen akut mangler 4.000 pædagoger, påpeger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Og mangel på handling for at styrke pædagogers arbejdsvilkår, så flere pædagoger fastholdes i faget, og så flere unge vælger pædagoguddannelsen, kan forværre problemerne yderligere, advarer hun.

”For hver pædagog, der gør alvor af sine overvejelser om at forlade faget, vokser rekrutteringsproblemerne. Derfor synes jeg, arbejdsgiverne skal tage og rubbe neglene, så vi kan fastholde de dygtige pædagoger, der hver dag gør en kæmpe forskel for børnene,” siger Elisa Rimpler.

Artikel bragt på bupl.dk

Artikel bragt på bupl.dk