Ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet afslører, at 79 procent af landets pædagoger dagligt udsættes for støj, der forstyrrer deres arbejde.

Halvdelen oplever at støjen er så kraftig, at de må beskytte deres ører for at passe arbejdet og ikke få stress. Eksponering udgør dermed en klar trussel mod pædagogers fysiske og psykiske arbejdsmiljø, konkluderer undersøgelsen.

Torkil Østerbye fra VIA University College, der har forsket i støjens indvirkning på pædagogers arbejdsliv, påpeger, at gruppeaktiviteter i trange rum ofte fører til støj, hvilket påvirker både støj- og læringsmiljøet negativt.

Sådan kan du reducere støjen

Men I kan heldigvis gøre meget for at reducere støjen ved at se på akustikken, på indretningen og på den måde, børn og voksne færdes i rummene.

Læs mere på godtarbejdsmiljø.dk

Pædagoger er særligt udsat

Støjforskeren understreger, at støj kan have skadelige virkninger på både kort og lang sigt, herunder dårlig søvn, trivsel og koncentrationsevne samt potentiale til at forårsage høretab.

Pædagoger er særligt udsatte, da de ikke altid kan undgå støj, mens de passer børn.

Det er kun tømrere og snedkere der i højere grad oplever baggrundsstøj end pædagoger mindst en fjerdedel af arbejdstiden, viser Arbejdstilsynets undersøgelse. BUPL mener, at arbejdsgivere og Arbejdstilsynet skal tage affære for at beskytte medarbejderne og børnene mod støj, og peger på, at de eksisterende regler ikke bliver overholdt.

Det er et kæmpe problem, som kræver, at arbejdsgiverne kommer på banen. Desuden må Arbejdstilsynet blive bedre til at håndhæve reglerne

Johnny Gaardsdal, BUPL's forretningsudvalg

BUPL: Regler skal håndhæves

Johnny Gaardsdal, medlem af BUPL’s forretningsudvalg udtaler til bupl.dk: ”Der findes faktisk regler, der skal beskytte medarbejderne og børnene mod støjen.

De bliver bare ikke overholdt i tilstrækkeligt omfang. Det er et kæmpe problem, som kræver, at arbejdsgiverne kommer på banen. Desuden må Arbejdstilsynet blive bedre til at håndhæve reglerne.”

Ifølge BUPL kan god pædagogik bidrage til at reducere støjproblemer, og organisationen understreger behovet for passende lokaler og normeringer.

Torkil Østerbye anbefaler også, at pædagoger bruger deres faglighed til at håndtere støjproblemer, da det ikke er realistisk eller ønskværdigt at forbyde støj i institutioner.

Kilde: BUPL.dk

Tal fra arbejdstilsynet

79%

Oplever at støj generer deres arbejde

50%

Oplever at de er nødt til at beskytte ørerne