Tre ud af fire lønmodtagere angiver, at deres arbejdsplads i høj eller nogen grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, ifølge netop offentliggjorte tal fra den såkaldte NOA-L (se faktaboks) for 2023.

Det viser, at der er en generel opmærksomhed på vigtigheden af et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Fakta: NAO-L

Undersøgelsen ‘National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ fra 2023, er en del af Beskæftigelsesministeriets overvågning af arbejdsmiljøet, og viser lønmodtageres rapportering af bl.a. påvirkninger i kemisk, biologisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er baseret på svar fra cirka 21.700 lønmodtagere, der i første halvdel af 2023 har svaret på, hvordan de oplever deres daglige arbejdsmiljø.  

Lønmodtagere har svaret på spørgsmål inden for arbejdsmiljøemnerne:

– Ergonomisk arbejdsmiljø
– Psykisk arbejdsmiljø
– Kemisk og biologisk arbejdsmiljø
– Arbejdsulykker
– Støj og vibrationer

Kilde: Arbejdstilsynet

Selvom flertallet af lønmodtagerne rapporterer positivt om samhørighed og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen, viser undersøgelsen, at der stadig er betydelige udfordringer.

En ud af fire lønmodtagere har oplevet krænkende handlinger fra eksterne, såsom kunder eller borgere, mens 18% af lønmodtagerne har følt sig stressede inden for de seneste to uger.

“Tallene viser med al tydelighed, at der virkelig er brug for, at vi hver især behandler hinanden ordentligt, samtidig med at mange arbejdspladser i endnu højere grad bør have fokus på stressforebyggelse. Her er vi som samfund desværre langt fra mål. Undersøgelser viser, at negative påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø kan øge risikoen for bl.a. langvarigt sygefravær.”, kommenterer vicedirektør Lotte Groth-Andersen i en pressemeddelelse fra Arbejdstilsynet.

Nøgletal fra undersøgelsen

25%

Har oplevet krænkelser

18%

har ofte eller hele tiden følt sig stresset de sidste 2 uger

48%

Oplever dårlige arbejdsstillinger

29%

har altid/ofte døjet med smerter inden for de sidste 3 måneder.

Store udfordringer dårlige arbejdsstillinger

Data fra NOA-L indikerer også, at en betydelig andel af lønmodtagerne udsættes for fysiske krav på arbejdet, såsom dårlige arbejdsstillinger.

48% af lønmodtagerne rapporterer, at de arbejder med foroverbøjede eller skævvridte rygge, løftede arme i eller over skulderhøjde eller sidder på hug eller ligger på knæ ca. en fjerdedel af arbejdstiden eller mere.

Læs også: Ny rapport – migrantarbejdere udsættes for trusler og farligt arbejde i Danmark

Vicedirektør Lotte Groth-Andersen understreger vigtigheden af god planlægning, tilrettelæggelse af arbejdet og brugen af egnede tekniske hjælpemidler for at imødekomme disse fysiske udfordringer.

Positivt: Arbejdspladserne har fokus på arbejdsmiljøet

På ledelsesfronten er der positive indikationer, hvor 60% af lønmodtagerne oplever, at deres leder i meget høj eller høj grad prioriterer deres trivsel. Yderligere angiver 70% af lønmodtagerne, at de har en leder, som de kan tale med om problemer.

Er du stresset? Tag FH's stresstest

Er du stresset? Tag FH’s stresstest

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt.

Tag stress-test

Når det kommer til samhørighed og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen, svarer flertallet af lønmodtagerne også positivt.

68% rapporterer, at de i meget høj eller i høj grad oplever samhørighed på arbejdspladsen, mens 77% angiver at have gode samarbejdsrelationer i deres job.

Kilde: Arbejdstilsynet