På FOA’s igangværende kongres blev en aktuel opgørelse over medlemmernes arbejdsskader præsenteret.

Fra 2020 og frem til i dag har FOA registreret udfaldet af de sager, de har ført for medlemmer der er kommet til skade på arbejdspladsen.

Resultatet er mildest talt bemærkelsesværdigt.

FOA har allerede nået en samlet erstatningssum på over én milliard kroner tidligere i 2023.

I praksis bliver det mere eller mindre umuligt for lønmodtagere at køre arbejdsskadesager på egen hånd. Så også af den grund giver det rigtig meget mening at være medlem af en fagforening. Ja, faktisk helt essentielt!

Maria Klingsholm, FOA

Så meget har FOA hevet hjem til medlemmerne siden 2020:

1.197.003.740

…kroner i registrerede udbetalinger

Ifølge forbundssekretær Maria Klingsholm viser dette store tal med alt tydelighed, at der fortsat er hårdt brug for at stille skarpt på de massive problemer med arbejdsmiljøet, som FOA’s medlemmer oplever.

I en pressemeddelelse fra FOA udtaler hun:

Det er arbejdsgivernes ansvar

”Arbejdsmiljøet er simpelthen ikke godt nok. De enorme summer dækker jo over helt almindelige lønmodtagere, der kommer til skade, og nogle desværre i meget alvorlig og invaliderende grad.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, og det her peger i retning af, at der er nogen, der ikke lever op til det ansvar. Jo større pres der er på medarbejderne, jo vigtigere er det at sikre det gode arbejdsmiljø.

Og set i en samfundskontekst, hvor man på både det offentlige og det private arbejdsmarked skriger efter flere kolleger, kan et bedre arbejdsmiljø altså frigive rigtig mange hænder af den simple grund, at sygemeldingerne som følge af arbejdsskader bliver kortere og færre” siger hun.

Maria Klingsholm påpeger, at de store summer, FOA sikrer medlemmerne, viser, at et dårligt arbejdsmiljø er dyrt for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

Hun udtrykker bekymring for de menneskelige omkostninger og foretrækker forebyggelse frem for erstatning.

Med den kommende arbejdsskadereform, der forventes vedtaget af Folketinget den 23. november, bliver det afgørende at have en stærk fagforening i ryggen.

Reformen indfører en etårig frist for at anlægge retssager ved forkerte afgørelser i arbejdsskadesager, hvilket gør det næsten umuligt for lønmodtagere at håndtere sagerne selv.

Afgørende med stærk fagforening i ryggen

”I praksis bliver det mere eller mindre umuligt for lønmodtagere at køre arbejdsskadesager på egen hånd. Så også af den grund giver det rigtig meget mening at være medlem af en fagforening. Ja, faktisk helt essentielt,” slutter Maria Klingsholm.

FOAs igangværende kongres slutter i dag 23. november, hvor også den nye arbejdsskadereform forventes at blive stemt igennem i Folketinget.

Kilde: FOA.dk