En frisk undersøgelse fra BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) kaster nyt lys over forholdet mellem arbejdsmiljø og sygefravær blandt pædagoger i danske daginstitutioner.

Ifølge analysen, der bygger på svar fra 17.000 pædagoger, har de, der arbejder under dårlige luftforhold, næsten dobbelt så mange sygedage som deres kolleger, der nyder godt af god luftkvalitet på deres arbejdsplads.

Den tydelige sammenhæng understreger behovet for handling for at forbedre indeklimaet i landets institutioner.

BUPL: Børns og pædagogers sundhed truet!

Elisa Rimpler, formand for BUPL, reagerer i en pressemeddelelse på bupl.dk stærkt på undersøgelsens resultater og kalder det urimeligt, at dårlige standarder for indeklima truer både børns og pædagogers sundhed.

Læs analysen

Læs analysen

  • 90% af pædagogerne har en luftkvalitet på arbejdspladsen, som giver gener
  • 23% af pædagogernes samlede sygefravær kan forklares med dårlig luftkvalitet
  • Det gennemsnitlige sygefravær for en pædagog, der arbejder på en arbejdsplads, hvor luftkvaliteten ’altid’ er så dårlig, at den giver gener, er 1,9 gange højere end det gennemsnitlige sygefravær for en pædagog på en arbejdsplads, hvor luftkvaliteten’ aldrig’ er så dårlig, at den giver gener

Læs hele analysen: Dårligt indeklima gør pædagoger syge (PDF)

Hun påpeger, at mange daginstitutioner og SFO’er lider under overfyldte og nedslidte forhold, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til det tætte samvær mellem børn og voksne i løbet af dagen.

Rimpler understreger behovet for en modernisering af ventilationssystemerne som et afgørende skridt mod at forbedre luftkvaliteten og reducere sygefraværet.

Krav om politisk handling og investering i bedre indeklima

Rimpler opfordrer til handling fra politisk side og argumenterer for oprettelsen af en særlig pulje i Folketinget til finansiering af ventilationssystemer i alle daginstitutioner.

Det koster det

Det koster det

Ifølge BUPL’s beregninger vil det koste cirka 2 milliarder kroner at etablere moderne mekanisk ventilation i de godt 2000 daginstitutioner, som ikke har det i dag. 

Ifølge BUPL’s beregninger vil det koste omkring 2 milliarder kroner at opgradere de godt 2000 institutioner, der i øjeblikket mangler tilstrækkelig ventilation.

Hun mener, at det er på tide, at der investeres i bedre indeklima for at sikre børns og pædagogers sundhed og trivsel.

Samtidig påpeger hun, at kommunernes stramme budgetter og begrænsede muligheder for renovering er en hindring, der kræver politisk opmærksomhed og støtte.

Kilde: Bupl.dk