MED

Fagbevægelsens Hovedorganisation - MED

Alle 98 kommuner og 5 regioner har indgået lokale MED-aftaler, der sikrer medarbejdernes indflydelse på egne arbejdsforhold og rammerne for arbejdet.

På FH’s temaside for MED, kan du blive klogere på arbejdet i MED-systemet:

Hvordan ser de lokale MED-aftaler ud? Hvem sidder i MED-udvalgene? Hvad har de indflydelse på? Hvordan involverer de deres bagland?

Hvad skal de være opmærksomme på, når der aftales procedureretningslinjer fx for behandling af budgettet eller omstillingsprojekter?

Du kan også lade sig inspirere af nogle af de erfaringer, der er gjort i kommuner, der arbejder med at bevæge deres MED-samarbejde i en mere strategisk retning.

Herudover kan du også se, hvilke tilbud der er til medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalgene: fx temadage om MED-systemets rolle og opgaver, om kommunernes økonomi og budget, samt om teknologi og digitalisering.

Gå til temaside om MED