Civilsamfundet skal have en større rolle i ældreplejen, hvis det står til regeringen. Konkret vil regeringens udspil medføre, at kommunerne skal sørge for, at lokale foreninger, organisationer og NGO’er bidrager med aktiviteter i ældreplejen. 

Ifølge FH’s formand, Morten Skov Christiansen, er der et stort potentiale i et bedre samspil mellem organisationerne i civilsamfundet og den offentlige sektor. Men de frivillige skal altid kun være et positivt supplement med sin egen merværdi – ikke en erstatning for den offentlige velfærd eller medarbejdere.

Regeringens ambitioner om, at flere frivillige skal ind på arbejdspladserne og i de ældres hjem gør, at det er afgørende, at vi får en frivillighedspolitik med klare spilleregler.

Morten SKOV

”Frivillige gør allerede en enorm indsats for de ældre i dag. Regeringens ambitioner om, at flere frivillige skal ind på arbejdspladserne og i de ældres hjem gør, at det er afgørende, at vi får en frivillighedspolitik med klare spilleregler for de frivillige, for hvilke opgaver kan udføres på frivillig og ulønnet basis, og hvordan sikrer vi patientsikkerheden, kvaliteten og arbejdsmiljøet,” siger han. 

FH’s politik for frivillige i den offentlige sektor er bygget op om følgende 8 punkter: 

FH’s politik for frivillige i den offentlige sektor er bygget op om følgende 8 punkter: 

  1. Frivillige kan være et godt supplement til den professionelle opgaveløsning i den offentlige sektor. 
  2. Samspil med frivillige skal ikke fortrænge offentlig velfærd og ordinært arbejde. 
  3. Fokus på ledelses- og personalepolitiske rammer i samarbejdet med frivillige. 
  4. Frivillige bør organiseres af frivillige organisationer og ikke kommunerne og arbejdspladserne selv. 
  5. Samarbejdet med frivillige drøftes i SU/MED-udvalgene. 
  6. Behov for en frivillighedspolitik, som sætter grænserne. 
  7. Ressourcer og klare aftaler skal sikre ledelse og vejledning af frivillige. 
  8. Grænser for frivillige på overførselsindkomster. 

Læs FH udspillet her (PDF)

FH har derfor netop lanceret et udspil til en frivillighedspolitik, som ifølge FH’s formand skal anerkende de frivillige kræfters rolle og værdi i velfærdssamfundet, men også sætte grænser for, hvad der kan overlades til frivillige i den offentlige velfærd. 

I lyset af de store rekrutteringsudfordringer samt stramme økonomiske rammer for velfærden kan regeringens udmelding om en større rolle til civilsamfundet betyde, at der er en risiko for, at de frivillige bliver set som en mulig erstatning for ordinære medarbejdere.

Derfor er det vigtigt, at der sættes nogle ansvarlige rammer for brugen af frivillige i den offentlige sektor, så brugen afgrænses til at være et supplement til den professionelle opgaveløsning. 

”For FH handler det ikke om at skabe en konflikt mellem de frivillige og medarbejderne.

Tværtimod, så skal ansvarlige rammer for samspillet sørge for, at vi kan integrere frivillige i den hverdag, hvor borgerne mødes af både medarbejdere og frivillige. For det gode samspil kommer ikke af sig selv, og så risikerer vi netop, at det går ud over borgerne,” siger han.