Da regeringen sammen med en række andre partier torsdag aften kunne præsentere en ny ældrelov, var der især et ord, FH-formand Morten Skov Christiansen bed mærke i.

”Det var tillid. Tillid er helt afgørende for et godt arbejdsliv, hvor der er rum til at skabe god pleje til de ældre. Derfor er det rigtig godt, at tillid til de ansatte er en hjørnesten i fremtidens ældrepleje,” fastslår han.

Tilliden viser sig blandt andet i, at ældreplejen bliver sat mere fri, så den enkelte kommune, det enkelte plejehjem og den enkelte medarbejder, sammen med den enkelte ældre og de pårørende, får meget mere indflydelse på plejen. Der skal bruges mindre energi på bureaukrati, og der bliver skruet ned for tilsynene.

Privatisering bliver sommetider fremhævet som en mirakelkur, hvor opgaven kan løses bedre, billigere og mere innovativt. Men alt for ofte ender det med store bureaukratiske byrder for kommunerne, som skal styre udbud og kontrakter.

morten skov christiansen

”Det klare budskab her er, at fagpersonerne ude i ældreplejen skal have friheden til, sammen med de ældre, at tilrettelægge en god pleje. Det skal staten nu blande sig langt mindre i. Og det er en rigtig god idé,” siger Morten Skov Christiansen.

For meget privatisering

FH-formanden er dog bekymret for, at det politiske flertal er gået for vidt i aftalens store fokus på, at mere af ældreplejen fremover skal leveres af private firmaer.

”Privatisering bliver sommetider fremhævet som en mirakelkur, hvor opgaven kan løses bedre, billigere og mere innovativt. Men alt for ofte ender det med store bureaukratiske byrder for kommunerne, som skal styre udbud og kontrakter.

Og så kan man diskutere, om valgfrihed til borgerne blot betyder, at de skal kunne vælge mellem en offentlig eller privat leverandør, uden at indholdet er forskelligt. De private virksomheder skal jo byde på en ret konkret pakke af ydelser,” siger Morten Skov Christiansen.

Et ubesvaret spørgsmål i den sammenhæng er desuden, hvad kommunerne gør, når en privat aktør går konkurs. Der er ofte tale om ganske små firmaer, og allerede i dag er det ikke usædvanligt med konkurser i plejesektoren, som efterlader en akut mangel på pleje.

90-årige Erik skal have mad og medicin, selvom hans plejefirma er gået konkurs. Det efterlader kommunen med en meget svær opgave, fordi man skal mobilisere ret meget ældrepleje på meget kort tid!

Morten skov christiansen

”90-årige Erik skal have mad og medicin, selvom hans plejefirma er gået konkurs. Det efterlader kommunen med en meget svær opgave, fordi man skal mobilisere ret meget ældrepleje på meget kort tid. Og nu lægges der op til, at de små virksomheder kan gå sammen i konsortier, men det kan jo gøre en eventuel konkurs mere omfattende, og det har aftalen ikke adresseret ordentligt,” lyder bekymringen fra Morten Skov Christiansen.

Godt med faste teams, men der mangler et opgør med sundhedsloven

En vigtig del af den nye reform er det store fokus på faste teams og helhedsorienteret pleje, så den ældre i langt højere grad vil komme til at kende sine plejepersoner. Det er åbenlyst et gode for alle parter, understreger Morten Skov Christiansen.

”Det giver en tryghed for den ældre, at det bliver kendte ansigter, der kommer ind i hjemmet. Men vi skal naturligvis drøfte, hvordan sådanne teams bedst sammensættes for at skabe den bedst mulige helhedspleje – især da aftalen jo ikke løser den udfordring, at de ældre ofte også modtager ydelser omfattet af sundhedsloven. Det er ærgerligt, at man ikke har taget skridtet fuldt ud her.”

Derfor ser Morten Skov Christiansen frem til at deltage i det omfattende arbejde med at implementere den nye lov rundt omkring i kommunerne og på plejehjemmene.

”Der kommer med garanti til at være en masse spørgsmål og knaster i det her, som vi skal afklare løbende. Det er ikke nemt at gentænke hele ældreplejen. Men den her aftale har et enormt potentiale – nu er det vigtigt, at vi får den udfoldet på den helt rigtige måde,” siger han.