Hvis du får to børn på forskellige tidspunkter, får du naturligvis barsel to gange. Men får du to børn samtidig, får du kun en normal barsel.

Men det ændrer sig snart. For tirsdag vedtog et enigt Folketing, at tvillingeforældre med virkning fra 1. maj skal have 26 ugers ekstra barsel.

”Det er en god dag for forældrene til de godt 1000 tvillingepar, der hvert år bliver født i Danmark. Selvfølgelig skal de have noget ekstra hjælp, for der kan da ikke være nogen tvivl om, at to nyfødte kræver mere end én,” siger Flemming Grønsund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det er meget voldsomt for den ene forælder at stå alene med to børn, når den anden forælder vender tilbage til arbejdet få uger efter fødslen. Den omstilling får de nu mulighed for at gøre meget mere overkommelig og fleksibel!

Flemming H. grønsund

Skal skabe mere fælles barsel

De nye regler er lavet sådan, at der ligesom med de eksisterende regler for fordelingen af orloven, sker en lige deling mellem forældrene.

Udvidelsen betyder dermed, at hver tvillingeforælder vil have ret til 13 ugers ekstra barsel, som ikke kan overdrages til den anden forælder. Den skal holdes indenfor børnenes første leveår, ligesom det er tilfældet for resten af barslen.

Der er ikke krav i loven om, at begge forældre holder den ekstra barsel samtidig, men eftersom tvillingeforældrene nu vil have ret til sammenlagt 74 ugers barsel, der skal holdes indenfor ét år, er hensigten naturligvis at give mulighed for mere fælles barsel og ikke en længere samlet barselsperiode.

”Det er især behovet for, at begge forældre kan være hjemme samtidig, der bliver efterspurgt af tvillingeforældre, og derfor giver det god mening at gøre det på den her måde.

Det er meget voldsomt for den ene forælder at stå alene med to børn, når den anden forælder vender tilbage til arbejdet få uger efter fødslen. Den omstilling får de nu mulighed for at gøre meget mere overkommelig og fleksibel,” siger Flemming Grønsund.

LÆS OGSÅ: Fra 1. maj får tvillingeforældre længere orlov (bm.dk)

Af samme grund ændrer den nye lov på den hidtidige lov om forældre, der får tre eller flere børn, hvor der var mulighed for at fordele barslen ud over halvandet år. Det bliver nu skrevet sammen med loven for tvillingeforældre, så det for alles vedkommende skal afholdes indenfor det første år.

Loven giver desuden mulighed for, at man kan overdrage ugerne til såkaldt ’sociale forældre’ i regnbuefamilier, og at soloforældre til to eller flere børn kan ansøge om, at et nærtstående familiemedlem kan få 13 ugers barsel.

Loven omfatter også par, der adopterer tvillinger, hvis de modtager børnene, inden de fylder et år.

Læs lovforslaget: L 96 Forslag til lov om ændring af barselsloven (ft.dk).