Ligestillet barsel er en realitet i Danmark. Da klokken slog midnat natten til tirsdag, trådte den barselslov i kraft, som et politisk flertal blev enige om i marts 2022.

”Vi skriver historie! Nu er mænd og kvinder ligestillede, når vi taler afholdelse af barsel. Vi har talt om egne rettigheder til barsel til far i årtier. Nu er det endelig blevet til virkelighed. Det er både godt for ligestillingen, for fædrenes forhold til deres børn og ja, hele familien” siger Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation(FH).

Ordningen fungerer i store træk sådan, at hver forælder har ret til 11 ugers øremærket barsel og 13 uger, som kan overføres til den anden part. Det betyder i praksis, at en far eller medmor har ret til at holde mindst 11 ugers barsel, og at den barsel bortfalder, hvis den ikke bliver holdt.

”De nye regler vil på sigt føre til en kulturændring, så det bliver mere normalt for mænd at tage længere barsel. Både når vi taler om, at mor måske har haft svært ved at ville afgive dele af barslen til far eller traditionelle mandefag og på arbejdspladser, hvor det tidligere ikke har været velset, at far ønskede at tage barsel,” siger Lizette Risgaard.

Erfaringer fra udlandet viser nemlig, at langt de fleste mænd vil benytte deres barsel, når den er øremærket. Og det er ikke kun godt for mændene, men også for ligestillingen på arbejdsmarkedet.

”I de seneste mange år har kvinderne holdt 90 procent af barslen, og det er gået ud over deres løn og muligheder. En ligestillet barselsmodel vil nu medvirke til, at kvinderne ikke i lige så høj grad bliver distanceret på arbejdsmarkedet,” siger Lizette Risgaard.

Samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere

Arbejdet med at lave en ny barselslov begyndte for alvor i efteråret sidste år, da FH sammen med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) blev enige om en model. Med kun få ændringer er det den, politikerne har vedtaget.

”Det er godt og rigtigt, når arbejdsmarkedets parter samarbejder om at finde de bedste løsninger, og at Christiansborg så lytter til os. Det er en stor sejr for den danske model, at vi nu har en barselslov, både arbejdsgiverne og fagbevægelsen er stolte af,” siger Lizette Risgaard.

Også i DA er der stor tilfredshed med, at reglerne nu træder i kraft, så alle forældre til børn født fra tirsdag skal forholde sig til den nye lov.

”Det er en glædens dag for ligestillingen i Danmark. DA og FH blev sidste år enige om en model for øremærket barsel, og derfor er vi naturligvis glade for, at Folketinget på den baggrund har indgået en bred aftale, som nu træder i kraft. Den nye aftale understøtter en kulturforandring, hvor mødrene får bedre mulighed for at vende hurtigere tilbage til jobbet, hvilket virksomhederne efterspørger, og hvor det bliver mere naturligt for fædre at tage en større andel af den samlede barsel. Samtidigt øges fleksibiliteten for familierne, når barslen skal afholdes,” siger Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i DA.