Tirsdag den 2. august får vi et helt nyt barselssystem i Danmark. Det er et mere ligestillet system, hvor der er øremærket lige meget barsel til begge forældre. Dermed er orloven efter fødslen som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem forældrene.

Men det er ikke nødvendigvis et simplere system. Derfor forsøger vi her at lave en kort forklaring på de nye regler:

Før fødslen: Den gravide har krav på at gå på orlov fire uger før terminsdatoen. Går hun over tid, skal hun selvfølgelig ikke tilbage på arbejde, og de ekstra dage bliver ikke taget fra mængden af orlov efter fødslen. Omvendt får hun heller ikke ekstra orlov, hvis hun føder før tid.

Lige efter fødslen: Begge forældre har to ugers orlov lige efter fødslen. Far/medmor kan dog aftale med arbejdsgiver at holde de to ugers orlov fleksibelt over de første 10 uger efter fødslen. Men de to uger kan for hverken mor eller far/medmor overdrages til den anden forælder.

De næste måneder: Efter de første to uger har den fødende otte ugers orlov, der skal holdes med det samme. Disse uger kan imidlertid overdrages til far eller medmor, og så bliver det lidt kompliceret. Far/medmor skal holde ugerne med det samme, HVIS den fødende vender tilbage til arbejdet allerede her. Men hvis mor i stedet fortsætter med at holde anden orlov, kan disse uger faktisk gemmes til senere i barslen.

Resten af barslen: Når de første 10 uger er gået efter fødslen, har begge parter ni ugers barsel, som IKKE kan overføres til den anden part. Det gælder for både mor og far/medmor, at de skal holdes inden for et år efter barnets fødsel.

Derudover har begge parter yderligere fem uger, som kan overdrages til den anden forælder. Disse uger skal som udgangspunkt også afholdes inden for et år efter fødslen. Der er dog mulighed for, at man kan udskyde dem, og så skal de benyttes, inden barnet bliver ni år.

Endelig har begge forældre otte ugers orlov, der som udgangspunkt også skal afholdes inden for et år efter fødslen. Disse uger kan overdrages til den anden part.

Kan overenskomsten forlænge barslen? Overenskomsten giver ikke mere barsel efter fødslen, men den kan give den fødende ret til at få fra tidligere end de fire uger før terminsdatoen, som er sikret i loven. F.eks. har offentligt ansatte ret til at gå fra seks eller otte uger inden terminen. Husk derfor at tjekke din overenskomst, så du kender dine rettigheder på det punkt.

Hvad med løn under barsel? Det er udelukkende et spørgsmål om din overenskomst, om du får løn under barsel, eller om du kun kan få barselsdagpenge. Heldigvis garanterer langt de fleste overenskomster fuld løn i en del af barslen. Forskellen på fuld løn og barselsdagpenge, hvor den maksimale sats er omkring 4.500 kroner om ugen, kan selvsagt være meget stor. Så husk at tjekke din overenskomst og/eller tale med din tillidsrepræsentant, når du skal planlægge din barsel.

Er der undtagelser? Ja, det må man sige. Der er rigtigt mange tilfælde, hvor reglerne bliver ændret. For eksempel ved adoption, for enlige forældre, ved sygdom, og så videre. Dem kan du læse meget mere om på borger.dk. Vi opfordrer desuden til, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller din fagforening, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du kan teste din viden om reglerne ved at tage vores quiz.