Danmarks Statistiks implicitte lønindeks viser en lønudvikling i den private sektor på 3,6 pct. i 3. kvartal 2023.

Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks viser en lønudvikling i den private sektor 4,9 pct. i 3. kvartal 2023.

I begge indeks er lønudviklingen i den private sektor tiltaget hhv. med 0,7 pct.-point og med 1,4 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2023.

I den offentlige sektor viser det implicitte lønindeks en lønstigningstakt for statsansatte på 2,2 pct., mens lønudviklingen for kommunalt og regionalt ansatte var hhv. 3,1 pct. og 2,8 pct. i 3. kvartal 2023.

Det standardberegnede lønindeks viser en statslig lønudvikling på 2,4 pct., og en kommunal og regional lønudvikling på hhv. 2,9 pct. og 2,5 pct. i 3. kvartal 2023.

Første stigning efter ni kvartaler i træk med fald

Inflationen var 2,1 pct. i 3. kvartal 2023, hvilket er godt 1,4 pct.-point lavere end 2. kvartal 2023. Det betyder, at der var en reallønsfremgang for ansatte i kommuner og regioner på ca. 0,9 og 0,7 pct., mens stigningen var 0,1 pct. for ansatte i staten i henhold til det implicitte lønindeks.

I henhold til det standardberegnede lønindeks steg reallønnen med 0,8 pct. for kommunalt ansatte, med 0,4 pct. for regionalt ansatte og med 0,3 pct. for statsansatte. Reallønsfremgangen i 3. kvartal 2023 kommer efter ni kvartaler i træk med faldende realløn for ansatte i alle tre offentlige delsektorer. Det gælder ved begge lønindeks.