Regering efter regering har talt om et Danmark i bedre balance, og der er løbende fulgt penge og initiativer med til udvikling af landdistrikterne.

Øget mobilitet er nøglen til udvikling.

For hvad nytter det at have nærhospitaler, statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner lokalt, hvis tilgængeligheden til dem er dårlig?

Forfattere

Forfattere

Indlægget er skrevet af:

  • Bjarne Hastrup direktør i Ældre Sagen.
  • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
  • Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.
  • Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport

Værdien af gode kollektive transportløsninger har længe været politisk underprioriteret. Et stærkt net af den kollektiv transport er afgørende for de mennesker, der bor i landdistrikterne.

Vi repræsenterer unge, ældre, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vi deler regeringens ambition om, at det skal være muligt at bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark.

Men så længe politikerne fortsætter med at begrænse mulighederne for mobilitet, så når vi ikke i mål.

Derfor vil vi opfordre regeringen til at prioritere investeringer særligt i den kollektive bustransport både i det kommende landdistriktsudspil, men også i fremtidige politiske beslutninger.

Forringet kollektiv bustrafik

Vi hører ofte historier om unge mennesker, der må smutte fra gruppearbejdet før tid for at nå den sidste bus om eftermiddagen eller træningen i badmintonklubben, fordi busforbindelsen er nedlagt.

Om svækkede ældre, der ikke længere kan køre i egen bil og derfor ikke kan komme til gymnastik eller til tandlægen kl. 12, fordi busforbindelsen kun kører i morgen- og eftermiddagstimerne.

I biler sidder der mindre end 1,1 person pr. bil på vej på arbejde. I løbet af en busrute vil mange flere passagerer have været igennem!

Kollektiv transport handler om muligheden for at kunne leve sit liv uden at være afhængig af om ens forældre, ens voksne børn eller naboen har tid og mulighed for at være chauffør.

Mange steder er det ikke muligt i dag, fordi den kollektive bustrafik gennem mange år er blevet forringet.

Mobilitet et af svarende på mistrivsel og ensomhed

Vi har ikke brug for, at logistiske udfordringer sætter grænser for fællesskaber. Tværtimod er god mobilitet et af svarene på at forhindre bølgen af mistrivsel og ensomhed.

Over 55.000 personer over 65 år har ensomhed tæt inde på livet i hverdagen, knap hver tredje (31 procent) ung mellem 16-29 år føler sig ofte ensom. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at ensomhed koster samfundet over 7 milliarder kroner om året.

Både af hensyn til den enkelte og til samfundsøkonomien giver det mening at gøre det let at deltage i fællesskaber og i det foreningsliv, vi er så kendte for i Danmark.

Besparelser på kollektiv transport, forringer muligheden for at passe et arbejde for en stor gruppe af mennesker. Måske kører bussen i ”myldretiden”, men hvad skal ansatte med skæve arbejdstider gøre?

Der er ansatte på både private og offentlige arbejdspladser, der arbejder i både dag-, aften- og nattevagter:

Fabriksmedarbejderen, SOSU-assistenten, de unge, der har fritidsjob på for eksempel caféer etc. Alle er jobtyper hvor vagterne fordeler sig uden for normal myldretid. Hvordan skal de komme på arbejde og hjem igen, når den sidste bus allerede er gået, eller den næste først kommer om halvanden time?

28 procent af familierne i landdistriktskommunerne har ikke adgang til en bil. Derfor er det vigtigt, at bussen kører regelmæssigt!

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har mere end 28 procent af familierne i landdistriktskommunerne ikke adgang til en bil. Derfor er det vigtigt, at bussen kører regelmæssigt. Vi tror på, at hvis vi investerer i bedre kollektiv transport, så bliver det lettere at rekruttere nødvendig arbejdskraft – også blandt dem uden bil i landdistrikterne.

Rigtig mange busser kører på el, og fremadrettet bliver det endnu flere. Selvom der er flere og flere privatpersoner, der køber elbiler, så udgør de for nuværende 200.000 elbiler i landet stadig en meget lille del af den samlede bilpark på 2.800.000.

Desuden er klimabelastningen per passager mindre, jo flere der rejser med samme transportmiddel. I biler sidder der mindre end 1,1 person pr. bil på vej på arbejde. I løbet af en busrute vil mange flere passagerer have været igennem.

Klima er en altoverskyggende udfordring, som vi alle har et ansvar for. Investeringer i mere attraktiv kollektiv transport er en af de mange bække små, som i sidste ende kan være med til at gøre stor å, når det kommer til den grønne omstilling.

LÆS OGSÅ: Faglært arbejdskraft er nøglen til grøn omstilling

I vores optik er der ingen tvivl om, at investeringer i bedre kollektiv transport er en politisk vindersag, da det bidrager til mindst tre vigtige balancer i Danmark: fællesskaberne, arbejdslivet og ikke mindst den grønne balance.

Indlægget er bragt på AvisenDanmark.dk 03.04.24