Omkring 60.000 lønmodtagere vil gerne gå fra deltid op til fuld tid. Det svarer til 19.000 fuldtidsansatte.

Vi har fået Danmarks Statistik til at opgøre antallet af deltidsbeskæftigede, der ønsker at arbejde flere timer i 3. kvartal 2023.

Tallene viser, at der ligger et kæmpe potentiale i at tilbyde de lønmodtagere, der arbejder ufrivilligt på deltid, en fuldtidskontrakt.

Danskernes arbejdsmoral er skyhøj, og vi slår rekord måned efter måned i hvor mange lønmodtagere, som er i arbejde.

Morten skov christiansen

Det er paradoksalt, at vi snakker om mangel på arbejdskraft og samtidigt har tusindvis af kvalificerede lønmodtagere på deltid, som gerne vil gå op i tid. Især i en tid, hvor arbejdsgivere og politikere konstant sætter spørgsmålstegn ved lønmodtagernes arbejdsmoral – og om hvorvidt lønmodtagerne overhovedet ønsker at arbejde fuldtid.

Her er det interessant, at tallene her viser, at det ofte også forholder sig modsat.

Danskernes arbejdsmoral er skyhøj, og vi slår rekord måned efter måned i hvor mange lønmodtagere, som er i arbejde.

Og nu kan vi i FH vise, at 60.000 lønmodtagere ønsker at gå op i tid, men at de bliver bremset af deres arbejdsgiver. Det kalder på en mere nuanceret debat om udfordringen.

60.000 deltidsbeskæftigede ønsker flere timer

60.000 deltidsbeskæftigede ønsker flere timer

En stor del af de deltidsansatte – hele 60.000 deltidsbeskæftigede – ønsker at gå op i arbejdstid. Deres samlede arbejdstidsønsker svarer til et arbejdskraftpotentiale på omkring 19.000 fuldtidsbeskæftigede.

Men også at arbejdsgiverne tager deres ansvar og ikke kun råber på billig udenlandsk arbejdskraft.

For hvorfor rekruttere sundhedspersonale fra Filippinerne, Kenya og Indien, når vi har masser at tage fra herhjemme?

Fuldtid skal være normen på arbejdsmarkedet. Derfor vil jeg opfordre både private og offentlige arbejdsgivere til at komme mere på banen og tilbyde fuld tid.