Læs de seneste analyser fra FH om uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmiljø, økonomi, EU, overenskomst og løn samt Internationalt

Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde

Regneregler: Bedre balance og mere åbenhed

Der mangler at blive opstillet beregningsmetoder til at kvantificere afledte effekter af den offentlige service, selvom der tegner til at være en grundlæggende anerkendelse af, at den samlede offentlige service er med til at underbygge den høje erhvervsdeltagelse, der er i Danmark.

Lønstigningen i Danmark og udlandet følges fortsat ad

Den danske lønstigningstakt i fremstilling viste en stigning i lønnen på 2,5 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket var på niveau med lønudviklingen hos vores vigtigste samhandelspartnere. Det er fjerde kvartal i træk, at den danske lønudvikling er på niveau med den udenlandske.

Beskæftigelse og ledighed på arbejdsmarkedet. Mand går ind i Jobcenter

Arbejdsløsheden var uændret i juli

Antallet af arbejdsløse er omtrent uændret fra juni 2019 til juli 2019.Bruttoarbejdsløsheden er nu på 104.900 fuldtidspersoner, jf. tabel 1, svarende til 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløsheden har generelt stået…

Analyse af kommunernes anvendelse af ordinær uddannelse for dagpengemodtagere

Mploy har for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) gennemført en analyse af kommunernes brug af ordinær uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagerne. Analysen har haft fokus på følgende temaer:
• Udviklingen i kommunernes brug af ordinær uddannelse i aktiveringsindsatsen for dagpengemodtagere
• Kommunernes tilgange til brugen af ordinær uddannelse for dagpengemodtagerne
• Mulige barrierer for brugen af ordinær uddannelse for dagpengemodtagerne