Der er en klar sammenhæng mellem et hårdt fysisk arbejdsmiljø og langtidssygemeldinger. Det kan Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vise i en ny analyse.

Den viser blandt andet, at én ud af fire lønmodtagere, som har et hårdt fysisk arbejdsmiljø, i løbet af et år vil modtage sygedagpenge i mindst fem uger.

For øvrige lønmodtagere er det kun 7,6 procent, der ender i en langtidssygemelding.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

Klar sammenhæng med uddannelse

Analysen fastslår, at cirka ni procent af lønmodtagerne har det, AE-rådet definerer som et hårdt fysisk arbejdsmiljø.

Men de fordeler sig langt fra ligeligt. For faglærte og ufaglærte gælder det omtrent én ud af syv, mens blot 1,7 procent af dem med en lang videregående uddannelse har det.

Og netop den sammenhæng bør være bekymrende, konkluderer rådet.

”Virksomhederne sukker efter mere faglært arbejdskraft, men det er svært at tiltrække de unge til erhvervsuddannelserne.

Politikerne og arbejdsgiverne bør tage alvorligt, hvilket arbejdsmiljø de stiller de unge i udsigt gennem et langt arbejdsliv

Emilie Damm Klarskov, analysechef i AE

Politikerne og arbejdsgiverne bør tage alvorligt, hvilket arbejdsmiljø de stiller de unge i udsigt gennem et langt arbejdsliv,” lyder det videre fra Emilie Damm Klarskov, analysechef i AE, i en pressemeddelelse.

Kigger man i stedet på brancher, er det med afstand Bygge og Anlæg, hvor flest har et hårdt fysisk arbejdsmiljø. Efterfulgt af landbruget, fiskeriet og hotel- og restaurationsbranchen.

I den anden ende af listen finder man ikke overraskende sektorer, hvor de ansatte har en lang uddannelse som finans, forskning, information og kommunikation.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, linje/række

Automatisk genereret beskrivelse

Indsats for arbejdsmiljø forsvinder

FH har for nylig sendt en kraftig opfordring til regeringen om at sikre midler til Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA), som arbejder for at sikre gode arbejdsmiljøer for netop at undgå langstidssygemeldinger og nedslidning. 

Jeg har svært ved at forstå, at regeringen med den ene hånd presser danskerne til at arbejde mere, og med den anden hånd udhuler økonomien til den arbejdspladsnære arbejdsmiljøindsats!

Flemming Grønsund, FH

Pengene til BFA udløber nemlig i år, og det er det sidste, vi har brug for i den nuværende situation, siger FH’s næstformand Flemming Grønsund:

“Jeg har svært ved at forstå, at regeringen med den ene hånd presser danskerne til at arbejde mere, og med den anden hånd udhuler økonomien til den arbejdspladsnære arbejdsmiljøindsats.

Vi ved, at godt arbejdsmiljø ikke bare er sund fornuft, men også en god investering, der giver mindre sygefravær, tryggere ansatte og helt konkret sætter sig på bundlinjen.”

Netop bundlinjen er en vigtig del af AE-rådets konklusioner – et for hårdt arbejdsmiljø er en dårlig ting for alle parter.

– Når mange bliver syge af deres arbejde, er det ikke kun ulykkeligt for den enkelte. Det er også dyrt for samfundet i form af tabte skatteindtægter og udgifter til sygedagpenge, siger Emilie Damm Klarskov.