Besøgsteams til det offentlige

Besøgsteams til det offentlige

BFA Velfærd og Offentlig administration har etableret et besøgsteam, som tilbyder længere, centralt forankrede forløb til at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats i en kommune, region eller statslig arbejdsplads, hvor besøgsteamet løbende følger op.

Der er igangsat 36 forløb, som omfatter mere end 1.000 arbejdssteder og 33.000 medarbejdere og 3.400 ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdspladserne har oplevet BFA’s forløb som en hjælp til at have fokus på arbejdsmiljøet og forløbene har bidraget til, at arbejdspladserne har følt sig bedre klædt på til at løse arbejdsmiljøproblemer.

Industriens konsulenttjeneste

Industriens konsulenttjeneste

BFA Industri har etableret tre konsulentteams, som har besøgt og vejledt 580 virksomheder siden efteråret 2021 – de fleste i metalindustrien.

Konsulenterne gennemgår virksomheden og følger op 3-6 måneder efter besøget. 95 % af virksomhederne har handlet på de problemstillinger, som blev identificeret. Flere har haft besøg af Arbejdstilsynet efterfølgende, og har her fået ros for at have godt styr på arbejdsmiljøet.

Hjælp til byggebranchen

Hjælp til byggebranchen

BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste har fokus på det fysiske arbejdsmiljø, især arbejdsulykker, nedslidning og kemiske belastninger. 

Tjenesten har ydet hjælp på omkring 1.100 besøg i virksomheder og på bygge- og anlægspladser. Evalueringen viser, at stort set alle virksomhederne har fået ny viden, og langt de fleste har anvendt minimum én af de løsninger, der blev tydelige i kontakten med konsulenttjenesten

 Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

 
Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

I BFA’erne samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere for at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne. De fem BFA dækker tilsammen hele det danske arbejdsmarked:

  • BFA Velfærd og Offentlig administration
  • BFA Bygge & Anlæg
  • BFA Industri
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord