Risikovurdering af tagarbejdet skal som noget nyt være skriftlig. Pribo ønskede at gøre det til en integreret del af driften.

Konsulenttjenesten hjalp Pribo med at udarbejde et skema til risikovurdering og samtidig træne ledelse og medarbejdere i ”kunsten” at risikovurdere.

Pribo anvender nu skemaet, når de skal give tilbud og planlægge opgaven. Når svendene skal instrueres på byggepladsen, hænges det udfyldte laminerede skema op, og der kan suppleres med yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Svendene kan så anvende skemaet aktivt i opgaverne.

Med konsulenttjenesten fik vi hjælp til at bringe arbejdsmiljøorganisationen ud på pladsen og ind i skurene. Ved at involvere medarbejderne har vi fået dem til at arbejde målrettet med arbejdsmiljøet

Anja Klingsøe, tidl. arbejdsmiljøansvarlig i MT Højgaard Danmark, Byggeservice

I risikovurderingen af tagarbejde byder alle nu ind. Det har givet bedre kvalitet og gladere medarbejdere.

”Nu ved vi, at vi efterlever de nye tagregler, samtidig med at mine kolleger får de gode vaner ind under huden”, siger Jonas Levin, tømrer og arbejdsmiljørepræsentant, Pribo.

For Pribo betyder indsatsen større sikkerhed. For de vidste godt, at der altid er risiko for at komme til skade ved tagarbejde.

Og i firmaet vil man gerne være kendte for at passe særlig godt på medarbejderne.

Involvering af medarbejdere på MT Højgaard

”Med konsulenttjenesten fik vi hjælp til at bringe arbejdsmiljøorganisationen ud på pladsen og ind i skurene.

Ved at involvere medarbejderne har vi fået dem til at arbejde målrettet med arbejdsmiljøet”, siger Anja Klingsøe, tidl. arbejdsmiljøansvarlig i MT Højgaard Danmark, Byggeservice.

 Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

 
Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

I BFA’erne samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere for at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne. De fem BFA dækker tilsammen hele det danske arbejdsmarked:

  • BFA Velfærd og Offentlig administration
  • BFA Bygge & Anlæg
  • BFA Industri
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord