BFA’ernes opgave er at oplyse, vejlede og inspirere arbejdspladserne til at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

BFA’erne oversætter Arbejdstilsynets vejledninger til værktøjer og materialer, der er målrettet den enkelte branche.

Samtidig bygger BFA’ernes materialer på enighed blandt parterne, og der er tillid til materialerne i samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationerne på virksomhederne.

Aktiviteter bygger på mål

Med de arbejdspladsnære aktiviteter har BFA’erne mulighed for at komme helt ud på arbejdspladserne, og har derved flere virkemidler til at få viden ud og arbejde.

Sammen med de branchespecifikke mål bliver indsatsen målrettet, der hvor branchen selv oplever, at der er flest udfordringer.

De fire mål er uddybet i 47 specifikke mål for de enkelte brancher. Målene er valgt ud fra BFA’ernes viden om, hvad der særligt belaster den pågældende branche.

Eksempler på reduktionsmål

42%

færre arbejdsulykker på slagterier

15%

færre kemiske belastninger i byggeriet

10%

færre ergonomiske belastninger i metalindustrien

30%

færre episoder med krænkende handlinger på hospitalerne.

Hvert branchemål har et konkret reduktionsmål, f.eks. 42% færre arbejdsulykker på slagterier, 15% færre kemiske belastninger i byggeriet, 10% færre ergonomiske belastninger i metalindustrien og 30% færre episoder med krænkende handlinger på hospitalerne.

BFA’erne samarbejder med Arbejdstilsynet

BFA’ernes arbejde sker inden for de regler og rammer, som er fastsat af Arbejdstilsynet. BFA og Arbejdstilsynet samarbejder tæt om indsatser om konkrete emner i arbejdsmiljøet og specifikke brancher.

Mens Arbejdstilsynet primært fører tilsyn og kontrol med arbejdspladserne, har BFA’erne i højere grad mulighed for at komme i dialog med branchen og arbejdspladserne.

BFA’ernes indsats supplerer Arbejdstilsynet

BFA’ernes indsats supplerer Arbejdstilsynet

”Når Arbejdstilsynet kommer forbi, bliver arbejdsmiljøet gennemgået for at sikre, at man lever op til lovgivningen. Men med BFA Industris konsulenter får man noget mere”.

”Vi fik f.eks. et helt konkret forslag til, hvordan vi kan løse en udfordring med en afskærmning. Det gør Arbejdstilsynet jo ikke, for de har en anden rolle. Så det var fedt at få den sparring med det samme, så man kan komme hurtigere til målet.”

Per Munch Jensen, arbejdsmiljøleder, Ole Almeborg A/S

 Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

 
Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

I BFA’erne samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere for at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne. De fem BFA dækker tilsammen hele det danske arbejdsmarked:

  • BFA Velfærd og Offentlig administration
  • BFA Bygge & Anlæg
  • BFA Industri
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord