Alle har krav på et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

FH arbejder hver dag for at sikre, at danske lønmodtagere kan passe deres arbejde med ro i maven.

Se cases: Sådan arbejder BFA’erne

I 2020 blev der indgået en trepartsaftale om arbejdsmiljø, hvor der blev sat klare mål for arbejdsmiljøet frem mod 2030:

Færre arbejdsulykker, ingen farlig kemi, færre krænkelser og mindre fysisk og psykisk nedslidning. 

Jeg har svært ved at forstå, at regeringen med den ene hånd presser danskerne til at arbejde mere, og med den anden hånd udhuler økonomien til den arbejdspladsnære indsats for et sundt og sikkert arbejdsmiljø!

Flemming grønsund

Med trepartsaftalen fik partssystemet og Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø (BFA’erne), der består af repræsentanter for lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, en ny og styrket rolle og et stort medansvar for at realisere de ambitiøse mål, der blev sat frem mod 2030.

Folketinget bevilgede i 2020 163 mio. kr. til BFA’erne, så de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven var på plads.

Siden da har de fem BFA’er igangsat en lang række aktiviteter med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for lønmodtagerne på private og offentlige arbejdspladser. 

Læs cases

Læs cases

Her kan du læse, hvordan aktiviteterne foregår, og på de resultater som indtil videre er opnået:

Midlerne udløber

Med udgangen af 2024 udløber midlerne til den arbejdspladsnære indsats i Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.

Det betyder færre lokale aktiviteter, som hver eneste dag løfter arbejdsmiljøet for danske lønmodtagere, på trods af, at de konkrete mål for forbedringer af arbejdsmiljø rækker helt frem til 2030.

Læs også: Ingen skal af at gå på arbejde

Dermed stopper finansieringen af de nødvendige aktiviteter allerede på halvvejen, og det giver ikke mening.

FH og DA har derfor skrevet til beskæftigelsesministeren og opfordret til, at der politisk afsættes den nødvendige finansiering til en videreførelse af indsatsen frem mod 2030. 

Det er helt afgørende, at Folketinget afsætter flere midler, så BFA’erne kan fortsætte og videreudvikle de arbejdspladsnære aktiviteter for at realisere de vigtige mål for lønmodtagernes arbejdsmiljø frem mod 2030.

Danskerne er pressede

“Jeg har svært ved at forstå, at regeringen med den ene hånd presser danskerne til at arbejde mere, og med den anden hånd udhuler økonomien til den arbejdspladsnære arbejdsmiljøindsats.

Derfor er det også min klare overbevisning, at vi fortsat skal investere i at sikre de danske lønmodtagere et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Flemmming grønsund

Vi ved, at godt arbejdsmiljø ikke bare er sund fornuft, men også en god investering, der giver mindre sygefravær, tryggere ansatte og helt konkret sætter sig på bundlinjen.

Derfor er det også min klare overbevisning, at vi fortsat skal investere i at sikre de danske lønmodtagere et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Overhalede arbejdstilsynet indenom efter besøg fra BFA-indsustri

BFA’erne har vist, at de kan tage ansvaret på sig og har et godt samarbejde med arbejdspladserne, så derfor vil jeg klart opfordre ministeren til at finde den nødvendige finansiering”, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Flemming Grønsund.

TEMA

INGEN SKAL DØ AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

Antallet af alvorlige ulykker på det danske arbejdsmarked stiger og stiger!

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Det mener Dan Henriksen, der i 2002 blev bombarderet med asbest under en nedrivning. Uden maske eller andet beskyttelsesudstyr. I dag er han på vej til at dø af lungehindekræft “og jeg er ikke den eneste eller den sidste”, siger den tidligere blikkenslager, som opfordrer politikerne til hurtigst muligt at få kortlagt og fjernet al asbest i Danmark.
DØDSULYKKE
DØDSULYKKE
DØDSULYKKE
Søndag 07. maj 2023 har en 53-årig mand mistet livet i en alvorlig arbejdsulykke på teglværket Strøjer Tegl. Fyns Politi bekræfter ulykken, og virksomheden Egernsund Wienerberger, der for nyligt har overtaget Strøjer Tegl, har også bekræftet hændelsen.
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Dødsulykke på Danish Crowns slagteri: Ingen redning mulig trods helikopterevakuering