Over 300 danskere dør hvert år af asbestrelaterede kræftsygdomme.

I 2021 præsenterede Blik- og Rørarbejderforbundet initiativet “Frem mod et asbestfrit Danmark”, hvor de delte otte forslag til at løse de enorme problemer med asbest i Danmark.

Et af disse forslag var at kræve ordning om autorisation for virksomheder, der udfører asbestsanering. I dag d. 20. marts førstehandler Folketinget en ny ordning for autorisation på arbejde med asbest.

Det er på høje tid at, vi får vendt udviklingen, og sat en stopper for dødsfald som følge af arbejde med asbest

Flemming h. Grønsund

”Hvert år dør flere af asbest end der er dødsfald i trafikken, og mange andre får livsvarige mén af arbejdet med asbest.  Vi har ikke knækket kurven i Danmark. Det er på høje tid at, vi får vendt udviklingen, og sat en stopper for dødsfald som følge af arbejde med asbest”, siger FH Næstformand, Flemming H. Grønsund, om dagens vigtige førstebehandling i Folketinget.

Alt for mange brodne kar

Arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 satte penge af til en autorisationsordning for arbejde med asbest. Lovforsaget udspringer heraf og bliver forventeligt vedtaget af et enigt Folketing inden sommerferien.

Man skal kunne stole på, at når man får at vide, at asbesten er fjernet – at så er den det faktisk også. Det er autorisation et vigtigt redskab til!

henrik w. petersen Formand for Blik- og Rørarbejderforbundet

Formand for Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen udtaler i pressemeddelelse på blikogroer.dk:

“Det er en enormt vigtig aftale for alle de håndværkere i Danmark, der renoverer ældre bygninger fyldt med asbestholdige materialer.

Vi har desværre set alt for mange eksempler på, at virksomheder, der har foretaget asbestsanering, ganske enkelt ikke har været opgaven voksen.

Derfor har vi kæmpet for en autorisationsordning, og derfor er den en vigtig sejr ikke bare for Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer, men for alle håndværkere.

LÆS OGSÅ: Livsfarlig Asbest – tema på fagbladet3F.dk

Og ikke mindst de borgere, der risikerer at blive udsat for asbest. Man skal kunne stole på, at når man får at vide, at asbesten er fjernet – at så er den det faktisk også. Det er autorisation et vigtigt redskab til”.

Bødestraf til asbest-syndere

I følge Henrik W. Petersen pålægger den nye lov virksomheder at have mindst én fagligt ansvarlig person samt et system til interne kontrol.

Tilsyn skal sikre, at virksomhederne overholder lovkrav om håndtering af asbest, og virksomheder der fortsætter arbejdet med asbest uden autorisation kan se frem til bøder.

“Kravet om en autorisation gør, at vi i langt højere grad har overblik over og kontrol med, hvem der arbejder med asbest – ligesom vi kender det fra f.eks. VVS-branchen.

Det betyder også, at de brodne kar, der desværre ikke forstår alvoren af at arbejde med asbest, kan fratages deres autorisation igen.

LÆS OGSÅ: Lovforslag: Sådan skal straffen være for at overtræde ny ordning om asbest (Fagbladet3F)

Så vi er sikre på, at de ikke længere må arbejde med asbest”, siger Henrik W. Petersen til blikogroer.dk.

Dan skal dø på grund af asbest

På fho.dk har vi tidligere portrætteret 43-årige Dan, der skal dø på grund af asbest. Han blev i 2002 bombarderet med asbest under en nedrivning. Uden maske eller andet beskyttelsesudstyr.

I dag er han på vej til at dø af lungehindekræft “og jeg er ikke den eneste eller den sidste”, siger den tidligere blikkenslager, som opfordrer politikerne til hurtigst muligt at få kortlagt og fjernet al asbest i Danmark.

Kilde: Blikogroer.dk